Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tr Ch?i Dn Gian

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?a kia ai bi?t ai ?u (Tm Mi?u)
B?i ch?ng mi?ng thu?c, mi?ng tr?u nn th??ng
V tnh m d? v?n v??ng
B?n ph??ng tm h??ng, nng n??ng mi?u no
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 2747
Vi ng T? ?i ba ch?u ht (B?y H?t)
Vi B Nguy?t n?m b?y ?m kinh
Xui cho ?i ??a ti thu?n m?t tm tnh
D?u ?n h?t mu?i, n?m ?nh c?ng ?ng
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 2362
Vai mang b? b?c k k (ng ?m)
Ni b?y ni b? n?u nghe ?m ?m
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 6163
V? l?n ?nh v? nh? (Bnh Ba)
V? nh? ch?y ra c?a ng, ng?ng c? ku tr?i
? anh ?i " Nh?t phu l??ng ph?" ? ??i ??ng ?u?
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 2754
V? ?i ch?ng m?t ra g (Ba B?ng)
M?i ng??i m?t b?ng, khng ai th?i gi?ng ai
Xt ra cho k? s? ??i
Ba ng??i ba b?ng, khng ai th?i gi?ng ai
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 9057
Tr?c nhn ??u non hoa n? (Ba b?ng)
C?m th??ng m? v? khng con
C? m?n r?ng v c? hao mn
S? e thc nh?c, x??ng cn b?c da
Ra ???ng th?y v? ng??i ta
M?p m?a ch?c ch?n v? nh kh khan
?m n?m ti th? ti than
C?u tr?i kh?n ph?t cho nng sinh thai
B?t k? con gi con trai
Sanh ??ng m?t cht hm mai th?a lng
V? ch?ng ti cui ct m?t mnh
Khng con, c c?a ?? dnh ai ?n
V?a may sinh ??ng m?t th?ng
L?i b? l?n b? lc, b l?n trn gi??ng
?m n?m ti ngh? ti th??ng
Ti l?i bn gi??ng ti hn ci b?ng
N lm n?ng n ?m, ti ph?i kh?n vi con g
??n ch?ng h?t khc h?t la
?n ngon n?m ng? ti m?i l m?ng vui
Ti?c cng v? ch?ng ti ?? v? ch?ng ti nui
Nui ba b?n thng gia ti v n s?ch tr?n
B?a c?a n c tr?ng, b? ng? c dn (Cn Ti?p Ba B?ng 6-2)
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 4169
Tr?i m?a n??c ch?y sn ?nh (ng ?m)
ng ?i cho kho tr??t nh v?nh ru
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3655
Tr?i m?a l?p ??p sn ?nh (Chn Tr?t)
Anh ?i cho kho, tr?t u?nh xu?ng ?y
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 1232
Ti?c cng b? m?n nui cu (Chn Cu)
Cu ?n, cu l?n, cu g cu bay
Cu say m? c?, o di
Cu ch nh kh, ph? hoi duyn anh
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 4109
Th l tha l?y
Con gi b?y ngh?
Ng?i l l m?t
D?a c?t l hai
Ni dai l ba
?n qu l b?n
Vi?c tr?n l n?m
Hay n?m l su
Lu tu l bay?
Tr Ch?i Dn Gian ??i Chng 6326
Th?y nng anh c?ng mu?n Th??ng (Bnh Ba)
S? e "Nh?t m, l??ng c??ng" kh c?m
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 2225
Th? ??a ba ba
Ch? b?t ?n b
Ph?i t?i ?n ng
C?m tr?ng nh? bng
G?o ti?n nh? n??c
?? m?m ?? mu?i
?? chu?i h?t tiu
?? niu c?t g
?? v nh no
Nh ?y ph?i ch?u
Tr Ch?i Dn Gian ??i Chng 8242
Th?ch Sanh c Ph?t ch?ng minh (Thi T?)
C?u con vua Th?y m?t mnh d??i hang
Thuy?n ai th?p thong bn b?
Hay thuy?n ng L? ??i ch? con vua
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 6241
Tay m ci m?n g?m (C?u ?i?u Chn G?i)
T?m n?m ci g?i vng
B??c v phng loan, ring than v?i b?u
?nh ch?ng ?nh, ??ng l?u ti?ng ra
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 7454
Tay em tr?ng l?i trn (Chn G?i)
Khng cho anh g?i sao mn m?t bn
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3665
Tay c?m quy?n sch ba vng (Nh?t Tr)
Sch bao nhiu ch?, th??ng nng b?y nhiu
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 6791
Tay anh c?m ngi vi?t ng?c (Thi T?)
??u ti ??i l ??n vng
Ba n?m anh ni ch?ng ???c nng
R?i ?y anh ki?n t?i con ng Ng?c Hang cho coi
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 6613
T?i ?y gi g?o ?n ch (C?u ?i?u Ng? Tr?t)
Ai m khng gi, ng?i h tr?t ?n
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 8694
Sng su anh b?t c?u khum (ng ?m)
Em ?i cho kho k?o tr??t m xu?ng sng
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 5525
Sch ra xch chn mua t??ng (Nh?t Tr)
Th?y anh hoc trong tr??ng c?m bt ng ra
V?i v? mua l?a ??u ba
C?t c? o gi?a m tra nt vng
Nh?ng mong k?t ngi ? vng
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 9474
R? nhau ?i ?nh bi chi (Chn Rn)
?? cho con khc ??n li rn ra
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3796
Ph?i duyn, ? quy?t th li?u (Tm Dy)
C?m b?ng con tr? ch?i di?u ??t dy
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 6432
Nu na nu n?ng (2)
Th?ng c?ng ci c?c
Chn vng chn b?c
? x?a ? xoi
? ??u con voi
? ln ? xu?ng
? ru?ng b? nu
? ru ng gi
? ra ???ng ci
G?p gi ?i ???ng
C ph??ng tr?ng qun
C chn th rut.ho?c: T he cng r?t
C b?n kha"c thm 3 cau sau:
X?a c m ? c chp
Chn no ??p th ?i bun nem
Chn no ?en ? nh lm ch
Tr Ch?i Dn Gian ??i Chng 9307
Nu na nu n?ng
Ci b?ng n?m trong
Ci ong n?m ngoi
?n khoai ch?m m?t
Nam M ? Ph?t
Ph?t ng?i Ph?t khc
Con cc nh?y ra
Con g ?
Nh m? th?i xi
Nh ti n?u ch
T he b?ng rut.
Tr Ch?i Dn Gian ??i Chng 9918
Nguy?t Nga l gi trung trinh (T? T??ng)
V cha nn ph?i ??ng trnh ra ?i
Ai ng? g?p lc hi?m nguy
Phong Lai n b?t, ?em ?i ln r?ng
T? th?y than khc b?ng b?ng
Tr?i ?i n h?i n?a ch?ng h?ng nhan
Vn Tin t? lc ?i ngang
Chng bn ra s?c ph tan hung ??
Xong r?i chng m?i b??c v
H?i r?ng th?c n? ? m ?i v?y
Nguy?t Nga tnh t? t? by
Ty Xuyn qu ?, thi?p tn ry Nguy?t Nga
Qua H Kh ??ng thi?p th?m cha
Ai ng? b? ??ng lu la b?t r?y
May m chng c?u thi?p ?y
L?y chi ?p ngh?a chng ry, xin trao trm
Vn Tin xy m?t khng c?m
Nguy?t Nga trong d? h? th?m l?m thay
Trm ny thi?p ?p ?n dy
Chng m khng t??ng thi?p t?ng r?y bi th?
Vn Tin xy m?t c?m t?
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3300
Ng ln hn ni Chp Vung (Th?t Vung)
Th?y b?y c gi cng chung m?t nh
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 5424
Ngy th??ng thi?u o thi?u c?m (Nh Ngho)
?m n?m khng chi?u l?u r?m lm mn
D d?i, dp b??m, ch?t ???ng
Mn loan, g?i ph??ng ai th??ng k? ngho
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 1100
Ng?i bu?n ngh? gi?n qun Ty (Tm Dy)
?em thn ?i lnh, xe dy bu?c mnh
Ph??ng tr?i gc bi?n lnh ?nh
Bi?t ng??i x?a c th?u tnh ta ch?ng
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 6583
Nng khoe tam cc nng cao (cu 2)
L n?y ti ra xe ?en,
B?t ?i m ?? lm nng xut xoa
???c r?i ti m?i g?i "ba"
T??ng s? t??ng ?? nng ra b?t li?n
B?t r?i h? k?t t?t ?en,
C? lng xm l?i ?? xem bi n?y
Trch em b, ??ng c?nh tay
Tnh n?t nhanh nh?u, ni ngay m?t l?i
Sao bc d?i th? bc ?i
C ?i t?t ?? toan chui khng ?
Khng d, lng c?ng khng nghe
Nng ?nh ph?i ch?u ti ? t?t ?en
By gi? s? ? qu? nhin
N?ng ?nh mc ti, x?a ti?n ra chung
Tr Ch?i Dn Gian ??i Chng 7302
Nng khoe tam cc nng cao (cu 1)
Nn ti hn h?nh ???c vo d? ch?i
Ba c ng?i ? ba n?i
V?i ti l b?n, ??u ng?i khang trang
Tho?t ??u ??o ??o, trang trang
B?t ci tam t?nh ci nng g?n ti
Sau khi bi ? chia r?i
M?i ng??i c tm cy bi trn tay
C?m bi ti li?c th?y ngay
C hai t?t ?? l?i km t?t ?en
K? ?? l ?i xe ?en
B? ba t??ng tr?ng cn km trn tay
Bi t?t ti d?c g?i ngay
C nng g?i "m?t" ?nh ngay s? ?i?u
???c r?i nng g?i ti?p "?i"
?nh ?i m ?? r?i ng?i ??i xem (Cn ti?p)
Tr Ch?i Dn Gian ??i Chng 6311
N?a ?m g gy le te (ng ?m)
Mu?n ?i rn rn ??ng nghe ci ?m.
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 7890
Nam M hai ch? t? bi (C?u Cha)
Ph?t cn m gi hu?ng chi th?y cha
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 4411
N??c trong xanh ch?y quanh hang d? (Nh?t Tr)
Sch v? anh di mi, m?u k? anh ?u
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 1032
N??c m?a rc rch trn ?o (C?u ?i?u Ng? D?m)
Ng?a ?ua xu?ng bi?n, thuy?n cho ln non
Trai lng trinh g?p gi lng son
T? nh? phu ph? sinh con ??u lng
Cy l cy l?u cy tng
Ba b?n cy d?m l?i ??ng ?ng ra hoa (*)
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3466
N?ng c??ng, n?ng nh??c (Nh?t N?c, N?c ???ng)
N?ng khu?t, n?ng sanh,
N thi?t c?c gn,
Ng?i g?n con gi trn trn ch?ng xu.
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 2023
Mu?n ch?ng thi?p ?? ch?ng cho (Bt B?ng)
Thi?p l qun t? thi?p ?u lo con b?ng
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 8725
Mnh v? ti c?ng v? theo (Nh Ngho)
Sum v?y phu ph? ?i ngho c nhau.
D khi ??a mu?i, chn rau,
Th?y chung ta gi?, sang giu m?c ai.
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3810
M?t ti?ng em than, hai hng l?y nh? (Bnh Ba)
Em c m? gi bi?t b? cho ai
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3291
M?t thuy?n m?t b?n ch?a xong (Ba B?ng)
M?t go hai ch?nh cn nong tay vo
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 7413
M?t hai b?u ni r?ng khng (T? C?ng)
D?u chn ai ??ng b? sng hai ng??i
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 1140
M?t chng hai thi?p kh phn (Ba B?ng)
Anh v? ngh? l?i ?? c?m cn cho b?ng
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 2665
M?t anh ?? em ra (Nh Ngho)
Hai anh ?? em ra
V? em bun, em bn
Em tr? n? bnh trng
Em tr? n? bnh xo
Cn d?, tr? n? th?t heo
Anh ??ng c?m anh n?a
K?o mang ngho vo thn
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 541
Lng th??ng ch? bn th?t heo (T? Mc)
Hai vai gnh n?ngcn ?o mc cn
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3172
Lm thn con gi ch?ng lo (Ng? Tr?a)
Sng mai ng? d?y ra ?o m?t tr?i
Qu?n o th rch t? t?i
L?y r?m m tm, m?i n?i m?t ?m
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 1648
Khi bp, khi n?, khi x, khi t??i. (B?ch Hu, B?ch Tuy?t)
Cha Xun ng th?y m?m c??i,
S?c hay v??ng v?n m?y ng??i ti danh.
C bng, c cu?ng, khng cnh
? trong c n?, b?n vnh c tua.
Nh dn cho ch nh vua
Ai ai c c?a c?ng mua ?? dnh.
T? tn do th? nhi sanh,
B?ch hu m? hi?u xin phnh ra coi.
B C?t ?nh tr?ng long bong
Nh?y ln nh?y xu?ng con ong ??t l.
Ra ???ng nghe ni th? no
V? nh h?m he, qut ch?i, l?y dao h?m l
Th?y ch?ng ??n em x? chn l? m?i
Th?y ch?ng yu em vn vy ?i niu canh c?n
C?n vng, ?ng b?c, ch? t?
Anh mc m?i th?m th? xu?ng
Ti?c con tm r?n n?u v?i rau m
Ti?c con c b?ng th? n?u v?i l c? hi
Ti?c cng em trang ?i?m ph?n d?i
Ra l?y ch?ng khng ??ng cn ?i c?ng bu?n.
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 8247
Kh khen th?c n? t?ng th? thay vng (T? T??ng)
Nguy?t Nga thi m?i h?i chng
? ?u ngh?a s? b?ng ngn t?i ?y
Vn Tin thong th? gii by
Xong xui chng m?i ??nh bi b??c ?i
Nguy?t Nga trong d? s?u bi
?m ngy t? t??ng nh? th Vn Tin
??t bn h??ng n c?u nguy?n
H?a ra b?c t??ng Vn Tin ?? th?
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 3115
Hoa sen lai lng gi?a h? (C?u Cha),,
Gi? tay ra b?, s? cha c s?
- C s? th m?c c s?
Anh c? th tay v b?, c h? em b?i
Tr Ch?i Dn Gian ??i Chng 5548
Hoa phi ?o phi cc (B?ch Hu, B?ch Tuy?t)
S?c phi l?c phi h?ng
Tr? nh? ? v?ng nh? ??ng
Ai x khng ng, ng?n gi l?ng khng xao
M?a mai c?m li?u c?a ?o
Ong qua mu?n ??u, b??m vo mu?n bu
B?n ma ?ng h? xun thu
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 8177
Hai tay b?m ct ??p m? (Bt B?ng)
Tay b?ng con d?i, n??c m?t h? lng lai
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 4990
H?t chu r?i xu?ng d?a nghin (Su H?t)
Vui c??i v?i n?m su chng b?n, s?u ring m?t mnh
Tr Ch?i Dn Gian Mi?n Trung, Bnh ??nh 2114