Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?c Dao

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
T?c Dao Mi?n Trung 9683
Xung quanh c? m?c xanh r
Chnh gi?a n??c ch?y, anh ?i n no
Hai tay b?m l?y c lao
Chnh gi?a n??c ch?y, ch?ng so anh qua
T?c Dao Mi?n Trung, Ph Yn 7078
Xt lng m? ga con ci
Ki?n ?n l?n h?? l?n l?n b?ng mo
T?c Dao Mi?n Trung 1756
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i ??ng l?i b? v? ...
T?c Dao Mi?n Trung 3832
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
T?c Dao Mi?n Trung, Bnh ??nh 2387
V s?a m b?a lm ?i
N?a cho con b, n?a cho trai ?em v?
T?c Dao Mi?n Trung 2548
V n?y l?n s?ng T?c Dao Mi?n Trung 10123
V em nh? qu? m??p h??ng
Tay anh ph?t th? ?i ???ng g?p nhau
T?c Dao Mi?n Trung 9186
V em nh? ci ch?m cau
Cho anh bp ci c ?au anh ??n
T?c Dao Mi?n Trung 5097
V em ?ang gi m?t ti?n
Cho anh bp ci anh ??n n?m quan
T?c Dao Mi?n Trung 2020
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
T?c Dao Mi?n Trung 8264
V d?u c?u vn ?ng ?inh (3)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
V d?u m? ch?ng c chi
Ch? con v?i m? ch?ng khi no r?i
T?c Dao Mi?n Nam, 9641
V d?u c?u vn ?ng ?inh (2)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m??n chn ?n c?m
M??n ly u?ng r??u, m??n ??n ko ch?i
Ko ch?i ba ti?ng ??n c
??t dy ??t nh? qun h s? sang
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
T?c Dao Mi?n Nam, 6469
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
T?c Dao Mi?n Trung 933
V?a b?ng c? tay ?m ngay v l?n
G?p ng quan n, b? l?n m ch??
T?c Dao Mi?n Trung 9220
V??n ?o, v??n l?u v??n l
B?i ng??i l?y nh?y bu?m x ra ngoi
T?c Dao Mi?n Trung 8273
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?
Th?n l?n m ?nh m m m?n ??i
T?c Dao ??i Chng 676
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?, (2)
Th?n l?n m ?nh c?ng m m?n ngu?i
Xt lng m? ga con ci
Ki?m ?n l?n h?i, l?n l?n b?ng mo.
T?c Dao Mi?n Trung 1567
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
T?c Dao Mi?n Trung 8977
Tro ln cy kh? gi?a ngy
Vy th t?t m?t, l??i cy th ra
L??i cy ba gc ch? ba
Mu?n ?em ?n gnh m va l??i cy
T?c Dao Mi?n Trung, Ph Yn 7748
Trn trn nh? l?n tr?n khng ??
U?ng r??u ng?i dai, di mi xu?ng ??t.
T?c Dao Mi?n Trung 9664
Trai t? l?y gi n? dng
C?m b?ng u?ng mu lng trong lng ngoi
T?c Dao Mi?n Trung 3470
V ph?n v?i vi
V l?n con ?? v?i mi th? kn
T?c Dao Mi?n Trung 9104
V?n x?a anh ? trn tr?i
D?t dy r?t xu?ng lm ng??i tr?n gian
Khi x?a anh v?n ?i hn
L ngh? truy?n ki?p tng ?ng nh ta
Anh hn t? n?i b?y n?i ba
B?t c m??i tm ?em ra c?ng hn
C n?y to l? t?n than
??ng ?u m ?? cho dn l? ni
H?t ??ng th pha thm ch
Anh hn chn thng, c th th? thai
Sinh ???c m?t ??a b trai
V? sau gi?ng b? g?p ai c?ng hn!
T?c Dao ??i Chng 621
Trn lng d??i lng,
T?i l?ng lm m?t
T?c Dao Mi?n Trung 4495
Tr?i sinh ci c?a ra vo Sao em l?i khoe s?c ti
??c bnh ?? tr?ng nhnh mai anh c?m vo!
T?c Dao Mi?n Trung 526
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
T?c Dao Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5933
Tr?ng ln khu?t bng cy d?a
Lm thn con gi ph?i ch?a ?i ?m!
T?c Dao Mi?n Trung 9658
Tr?ng ln ??nh ni mu ra
Cho anh ?? ch?u ??n ma anh tr? khoai
T?c Dao Mi?n Trung 732
Tnh quen ch?a ch?ng ???c ?u
V? lng, lng b?t m?y tru m?c lng
T?c Dao Mi?n Trung 1050
Ti?n ?y m?n h?i th?m ?o
V??n h?ng ? c k? vo hay ch??
M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo
T?c Dao Mi?n Trung 1460
Ti?ng anh ?n h?c c?ng thng,
L?i ?y em h?i lm bnh b bng b?t g?
- Lm bnh b bng b?ng b?t tn m
Tr?ng g khu?y l?n n qu b?n tai.
T?c Dao Mi?n Nam, 8729
Ti?c thay con ng??i ?y th? ma ?i m l?ng ci l?o gi
Ti?c thay con ng?a b?ch m th?t ci dy c??ng th?ng
T?c Dao Mi?n Trung 615
Ti?c thay cy ma ng?t l?i su
Ti?c con gi t?t m ci bm b?u khng lng
T?c Dao Mi?n Trung 1177
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
T?c Dao Mi?n Trung 5069
Thuy?n em bn m?y anh mua cho
?em v? lm ? ch? khch vng lai
- Thuy?n em ?ng gi ba ngn
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
T?c Dao Mi?n Trung 7882
Tho?t vo th vn vy ln
Ci d??i m?p my, ci trn g?t g
T?c Dao Mi?n Trung 8011
Thi thi, ti van c?u r?ng ??ng
Ti l?y c?u r?ng ??ng
Tu?i ti cn b ch?a t?ng nguy?t hoa
Ti v? g?i ch? ti ra
Ch? ti ? l?n nguy?t hoa ? t?ng
T?c Dao Mi?n Trung 3956
Thn anh l? d?i hai l?n
Nh? mn v m?, l?n m?n v em
T?c Dao Mi?n Trung 3814
Tham giu l?y ph?i th?ng Ng
?m n?m nh? th? cnh kh ?m vo
T?c Dao Mi?n Trung 5008
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
T?c Dao Mi?n Trung 3668
Th?y ?ua th c?ng ?ua ?i
Th?y t?a lng nch, c?ng xoi lng l?n
T?c Dao Mi?n Trung 850
Th??ng nhau no ng?i sang giu
T?i l?a t?t ?n nh ngi nh? nh tranh
T?c Dao Mi?n Trung 3487
Th?y l?n l? nh? qu? qu? th?y g con T?c Dao Mi?n Trung 5363
Th??ng em ?t c?c qua ro
Khng th??ng rt l?i gai quo rch d?
T?c Dao Mi?n Trung 1052
Thn em thi th? ??ng ti?n
L?n th?i ?n su nh? nguy?n ?n ba
Ch? ?? thng b?u qu?c gia
Dn yu quan chu?ng ngh? ? s??ng ch?a ?
Thn anh thi th? chu?i trn
?n su anh c?ng x?, ?n ba khng t?
?i ra mua bn ??i ch?
??ng s?t ??ng m? anh khng t? ??ng m
Ni ra th s? m?t lng c
Ch? ???ng ngay ti x? th?ng
L? m c gi?n h?n
T?c Dao Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6476
Tay c?m c?ng l?c b? c
Lng th??ng da di?t, gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i th??ng kh?
Trong nh khng dm khc, ra b?i b? khc than
T?c Dao Mi?n Trung 7051
Th??ng anh ch?ng dm ni ra
Chi?u chi?u ?i d?o v??n hoa khc rn
?m n?m kh ho l gan
Mong cho mau sng ra ?ng g?p anh
T?c Dao Mi?n Trung 2748
Sinh ra ???c th?ng b con trai
V? sau, gi?ng b? g?p ai n c?ng hn.
Trng trnh nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
T?c Dao Mi?n Trung 5501
Sng tr?ng v?ng v?c
Vc c?c ?i ch?i
G?p ?n v?t tr?i
Gi??ng cung anh b?n
G?p c y?m th?m
??i g?o ln cha
Anh quy?t ?n thua
Th tay bp v
Khoan khoan h?i ch
?? thng g?o ti
Hm nay ba m??i
Mai l m?ng m?t
Ln cha cng B?t
B?t ng?anh m?t ?i
ng s? ng?anh m?t c??i kh
C?a Tam B?o ?? lm g khng bp
T?c Dao ??i Chng 5479