Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V l?m v?p ?au T??ng Ph?n ??i Chng 3598
V?t m?i khng th? ?t mi?ng T??ng Ph?n ??i Chng 6324
Tm tp th nh?y ln b?
C knh ngh bi b? rong ch?i
T??ng Ph?n ??i Chng 465
Th??ng ch?ng n?u cho c? tre
N?u canh v? ??, n?u ch nhn ngn
Ght ch?ng n?u cho le le
N?u canh ??u ?i, n?u ch m?t do
T??ng Ph?n ??i Chng 2342
T?p tng ?em n?u v?i sung
L?y chng, thi?p quy?t ??i bu?n lm vui
T??ng Ph?n ??i Chng 3579
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
T??ng Ph?n ??i Chng 5116
Ra ???ng gi mt th?nh th?i
Th??ng ng??i n?m vng n?ng ni ? nh
T??ng Ph?n ??i Chng 453
Nh anh l?p nh?ng mo mang
Ni lo v?i nng nh ngi t??ng vi (n?m gian)
T??ng Ph?n ??i Chng 5612
Nh anh c?t s?t ko ??ng
Nh em c?t s?y ch?m r?ng t? linh
T??ng Ph?n ??i Chng 9101
Nh anh c?t g? ko tre
Trn th l?p ngi d??i che mnh mnh.
T??ng Ph?n ??i Chng 6548
Ng?i trong c?a s? ch?m r?ng
Ch?n loan g?i ph??ng khng ch?ng c?ng h?
C ch?ng k? ?n ng??i ??a
Khng ch?ng ?i s?m v? tr?a m?c lng
T??ng Ph?n ??i Chng 7654
Ng??c ln bi ph th xa
Xui v? bi m?c tr?ng c l?y d?a
?i chng m?t b?a c?m tr?a
Li?u chng c ??i c ch? ???c ch?ng?
C?m em cn thi?u m?t bt canh m?ng
Em ln Cao B?ng ??p n?m tr?ng tre
H?t c?i em ?i bun b
Ba n?m ???c c?i ?em v? th?i c?m.
H?t m?m em cn ?i ??m
Ba n?m m?m ng?u, th?i c?m ?i chng.
D chng tr?m gi?n nghn h?n
Th chng c?ng ph?i x?i c?m b?a ny
T??ng Ph?n ??i Chng 525
N?c c??i th?y bi soi g??ng (2)
Th?y tu ch?i l??c, ng??i th??ng b?c mnh.
T??ng Ph?n ??i Chng 4822
N?c c??i th?y bi soi g??ng
Th?y tu ch?i ch?y, c m??ng ha r?ng
T??ng Ph?n ??i Chng 4471
N?c c??i cc n? leo thang
Cha vi ht thu?c, h? mang ?n tr?u
T??ng Ph?n ??i Chng 8969
N?c c??i cho k? ?o b?ng
Cc ?i ?i gu?c sao xong m ?i
T??ng Ph?n ??i Chng 6677
L?c l?c tam l?c
C?m c?c ch?m v?i c?m r?i.
T??ng Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 7993
L??t ny r?ng ? xa my,
Ph??ng loan ch?p cnh theo b?y chim quyn.
T??ng Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4282
K? c cng th?i khng ???c v?
K? h?ng h? ???c v? nh? khng
T??ng Ph?n ??i Chng 7715
Gi gi?t ch?ng, ?n ng ai n? gi?t v? T??ng Ph?n ??i Chng 7979
G? tr?c ?em lt vn c?u,
Y?n so ?em n?u v?i ??u tm kh !
T??ng Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 539
Cua ni c v? ni khng T??ng Ph?n ??i Chng 8172
Cua nh n? r? nh kia T??ng Ph?n ??i Chng 9952
Con v? khn l?y th?ng ch?ng d?i
Nh? bng hoa li c?m bi c?t tru
T??ng Ph?n ??i Chng 3696
Con c ku ro r?t trn ngn
G r?ng tao tc g?i con tha m?i
L?nh lng thay lng gi?ng ?i
Lng gi?ng l?nh t sao ti l?nh nhi?u
T??ng Ph?n ??i Chng 6012
Con chu?t ko cy l?i h?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong chum
T??ng Ph?n ??i Chng 8703
C ph??c l?y ???c v? gi
S?ch c?a s?ch nh, l?i ng?t c?m canh
V ph??c l?y ph?i tr? ranh,
N ?n n ph tan tnh n ?i
T??ng Ph?n ??i Chng 5620
C m ? c chp T??ng Ph?n ??i Chng 9739
C?u v?t v?t tr? ?n c?u nh?n nh?n tr? on T??ng Ph?n ??i Chng 4168
C?a mn con l?n T??ng Ph?n ??i Chng 4083
C?a m?t ??ng cng m?t nn T??ng Ph?n ??i Chng 4483
C?a To th ?? m ty
M?y ??i ?? ?i?m lm chi cho giu
T??ng Ph?n ??i Chng 6125
C?a r? l c?a i,
C?a ??y n?i l c?a ch?ng ngon
T??ng Ph?n ??i Chng 5225
C?a r? c?a i ti r? ti tr?n v? r? v? l?n T??ng Ph?n ??i Chng 9963
C?a ng ?ng phc b a T??ng Ph?n ??i Chng 4709
C?a nh? kho khng lo c?ng h?t T??ng Ph?n ??i Chng 1084
C?a s?ng x? tai long ?ai gy ngng T??ng Ph?n ??i Chng 3389
C?a s?ng x? tai T??ng Ph?n ??i Chng 8450
B?u d?c ch?m m?m cy T??ng Ph?n ??i Chng 2823
?m qua tr?i sng tr?ng r?m
Anh ?i qua c?a em n?m khng yn
M anh ch?ng ph?i m ti?n
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng
Th?y anh em nh?ng m? mng
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan
Thi?p ti m m?n canh tn
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin
T??ng t? b?nh pht lin min c? ngy
Ngh? r?ng duyn n? t? ?y
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no
Cho thi?p t? thi?t th?p cao!
T??ng Ph?n ??i Chng 5127