Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
T??ng T? Mi?n Nam, An Giang 7824
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
T??ng T? ??i Chng 699
Vn my th?y c?p r?ng xanh
Th??ng ai thao th?c n?m canh khc rng
T??ng T? ??i Chng 5075
Vch thnh cao l?m kh dm,
Nh? anh em khc ?? lm con ng??i
T??ng T? Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 1393
V? xa ch?ng mu?i c?n khng ?au,
?m n?m r r??i nh? rau m?i tr?ng.
T??ng T? Mi?n Nam, 3925
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
T??ng T? Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 9082
V?ng phu t?c g?i Hn B
T??ng S?n ch?t ng?t g?i l Hn ng
Ph?i chi ?y v? ? ch?ng
Gi t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 3814
V?ng m?t nng anh ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t nng anh ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
S? e r?p ch?ng y khun
Khi vui ni v?y khi bu?n b? em
T??ng T? Mi?n Trung, Khnh Ha 3154
V?ng m?t em ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t em r?i, ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
T??ng T? Mi?n Trung 577
V?ng m?t chng khng m?y nhiu lu
B?a ?n n??c m?t th?m bu nh? dn
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 9799
V?ng em c m?t phin ?
Tr?u ?n ch?ng c chuy?n tr th khng
T??ng T? ??i Chng 5951
V?ng chng trong d? no khuy
?m tn canh l?n s?u ty m?t mnh
T??ng T? ??i Chng 9801
V?ng c?m ba b?a cn no
V?ng em ba b?a gi? gi khng ln.
T??ng T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7699
Trc v?i mai, mai v? nh? trc
Trc tr? v?, mai nh? trc khng,
By gi? k? b?c ng??i ?ng
K? sao cho xi?t t?m lng t??ng t?.
T??ng T? ??i Chng 2691
Trng anh trng ??ng trng ng?i
Trng t? canh m?t trng h?i canh n?m
T??ng T? ??i Chng 8421
Tro ln cy g?o cao cao
Nom xu?ng hng th?t nh? dao c?t lng
T??ng T? ??i Chng 3045
Trn tr?i c ?m my vng
Bn sng n??c ch?y c nng quay t?.
Nng bu?n nng b? quay t?
Chng bu?n chng b? thi th? h?c hnh.
Nng bu?n nng b? c?i canh
Chng bu?n chng b? h?c hnh chng ?i.
T??ng T? ??i Chng 2120
Tre gi v b?i nh?n gi?ng
?m khuya v b?i kh?ng kh?ng nh? chng
Bu?n trng l?a t?t nhang tn
D? ku r? r? th??ng chng s?u ring
Ai lm duyn n? ??o ?in
Trai anh hng ch?u th?m, gi thuy?n quyn ch?u s?u
T??ng T? Mi?n Trung 5758
Tr?c nhn m? m?t trng ra
Nng ?u khng th?y, i chu cha l bu?n
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 2020
Tr?i xanh ??t ?? my vng (2)
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?
B?y lu loan ??i ph??ng ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no?
Mong ch? r?ng c k?t giao
Th? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung
By gi? k? ? m?y ?ng
Thuy?n quyn s?u m?t, anh hng s?u hai.
Cn non cn n??c cn di
Cn v? cn nh? t?i ng??i hm nay.
Tm r?ng m l?i g?p my
S?u ring n?m ngoi n?m nay hy cn.
Bi?t nhau ba b?y n?m trn
Nh? sng m?t d?i ai cn dm hay.
L?i ?y em h?i cu ny:
Ph??ng hong ??ng ??y, no cy ng ??ng?
Thuy?n quyn s?m bi?t anh hng
Li?u ty v?ng v? ?o ?ng ??i ch?.
Ra vo m?y lc ng?n ng?
Ngh? g?n sao l?i by gi? nn xa.
Mong cho b??m ? g?n hoa
Mu?n cho sum h?p m?t nh trc mai.
T??ng T? ??i Chng 1410
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
T??ng T? ??i Chng 4767
Tr?i khng ch?p b? m?a ngu?n
H?i anh v? v?n anh bu?n v ?u
Tr?i khng gi th?m my s?u
H?i anh v? v?n v ?u anh bu?n.
T??ng T? Mi?n Nam, B?c Liu 7499
Tr?u ?n khng bo m thm
Ngi nhn chi m?y m ?em lng phi?n
T??ng T? Mi?n Trung 4047
Tr??ng giang l?ng l?ng b?t c?ng chi tnh
Ai kia h? h?ng, ring mnh t??ng t?
T??ng T? ??i Chng 813
Ti ng? m??i ?m, ?m no ti c?ng m?
S?u t??ng t? nn d? nh? anh hoi
Anh ?i, anh c duyn v?i em lm chi
Niu c?m ai n?y ?n, nh ai n?y ?
T?i l?i hai ??a hai phng, ph?i ch?u c?nh ?i n?i.
T??ng T? Mi?n Nam, ??ng Thp 6544
Tnh c? m g?p nhau ?y,
M??n c?t ci o m??n may ci qu?n.
L sen g?u o chn qu?n
T??ng t? ? nh?n b?y ph?n cn ba.
Ng?n ?n th?p thong bng xa xa
Xun Lan Thu Cc m?n m c? ?i
V?ng nghe ai ht trn ??i
Ti?ng ai xa t?n chn tr?i vang vang
T??ng T? ??i Chng 7150
Thc ?n h??ng th?m h?n m?i thc
?i?m trn l?u tr?ng gi?c ??nh ?ng.
N?m canh gi mt tr?ng trong
Th?n h?n ??nh t?nh m?t lng ch? sa?
Ai i nghe l?y ai ai!
T??ng T? ??i Chng 9667
Ti xa mnh r?i nh?t ch?t nh ?au,
Thu?c ?i thang m em khng h?t, g?p m?t nhau h?t li?n.
T??ng T? Mi?n Nam, 6893
Ti xa mnh ng tr?i n?ng ti ni m?a
Canh ba ti ni sng, gi?a tr?a ti ni chi?u
T??ng T? Mi?n Nam, 8146
Ti xa mnh khng ch?t c?ng ?au
Thu?c b?c tr?m khng m?nh, m?t nhn nhau m?nh li?n
T??ng T? Mi?n Nam, 7786
Ti xa anh m?t ngy khng ?m c?ng ?au
M?t nhn tr?ng tr?ng l?n, tay ??m sao sao tn
T??ng T? ??i Chng 10124
Thi?p xa chng nh? than trng l?a
Chng xa thi?p nh? tr?i h?n trng m?a
T??ng T? Mi?n Trung 738
Thi?p xa chng hi du qun gi? (2)
Chng xa thi?p c?t c? qun li?m
Xu?ng sng gnh n??c h? chm, ging tri
V? nh than ??ng th? ng?i
??p bn tay xu?ng chi?u: thi r?i cn chi
B? nt vng tra o c? y
Chng m xa thi?p ti chi khng phi?n
T??ng T? Mi?n Trung 4559
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 3800
Th?y b?n m ch?ng th?y chng
Bng khung nh? m?t l?ng vng trn tay
T??ng T? ??i Chng 4724
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng,
Th?y anh em c?ng m? mng.
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i.
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i,
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan.
Thi?p ti m m?n canh tn,
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn.
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin,
T??ng t?, b?nh em n pht lin mi?n c? ngy.
Ng? ung duyn n? ? ?y,
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no.
Cho thi?p t? thi?t m?i nao.
T??ng T? Mi?n Nam, 9689
Th??ng nhau nh? nh? s?u s?u
C?m ?n n? ???c, l?y tr?u ng?m h?i
T??ng T? ??i Chng 1153
Th??ng nhau nn ph?i ?i tm,
Nh? nhau m?t lc nh? chim l?c ?n.
T??ng T? Mi?n Nam, 8559
Tay c?m cy ko cy kim
Vai mang g?i l?a ?i tm ng??i th??ng.
T??ng T? Mi?n Nam, B?c Liu 7088
Tu seo n??c gi nh? ??ng
Tay ??a li?m gi?y m lng nh? ai
Nh? ng??i tu?i ngo?i ?i m??i
Da xanh mai mi mi?ng c??i ??a duyn.
T??ng T? Mi?n B?c, H N?i 2233
Ta v? ta r? b?n ta
Ru?ng ta ta c?y, v??n ta ta tr?ng
C lm th h?n c cng
Can chi ch?u ch?c m mong c?a ng??i
T??ng T? ??i Chng 1141
T t bng ng? tr?ng nghing
Tr?m vui v? b?n, ngn phi?n v? ta
T??ng T? Mi?n Trung 4376
T? ngy xa b?n t?i nay
C?m ?n ch?ng ??ng, n?m hoi t??ng t?.
T??ng T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 10102
T? ngy v?ng khch ?o th?
Chi?u ??p n?a chi?u ch?n ch? n?a ch?n.
T??ng T? ??i Chng 5259
T? ngy ?n ph?i mi?ng tr?u
Mi?ng ?n mi ?? d? s?u t??ng t?.
V ng??i ti ph?i vi?t th?
Nh? con chim nh?n ??a th? cho ng??i.
Th? r?ng: em ch?ng c ai
Trn nghin d??i m?c c?a ci ch? sen.
T??ng T? ??i Chng 8614
T? khi chim ph?ng xa loan,
?m n?m vi vi ch?ng an gi?c n?ng.
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 2465
T?i tm tnh anh l?m ? ng??i yu
Ng??i yu ngh? l?i ? m?y chi?u anh khng ?n
H?i no em n? n? n?n n?n
Anh b? cng b? vi?c qun kh?n v nng
T??ng T? Mi?n Trung, Khnh Ha 4420
T??ng t? ch?ng ?m c?ng s?u
Con ru?i ??u mp ch?ng ?au c?ng bu?n
T??ng T? ??i Chng 3061
T??ng t? ??u tc r?i b,
??t l??c ln, l?y l??c xu?ng, n??c m?t chi khng kh.
T??ng T? Mi?n Nam, Long An 6921
T??ng t? ??u c r?i ni
??t l??c xu?ng n??c m?t chi khng kh
T??ng T? ??i Chng 6987