Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??c M?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
??c M? Mi?n Nam, V?nh Long 8192
Xin tr?i cho ng??c gi ?ng
Thuy?n quay m?i l?i thi?p trng th?y chng.
??c M? ??i Chng 9181
Xin tr?i ??ng n?ng ch? m?a
Rm rm gi mt cho v?a lng ti
??c M? ??i Chng 2521
Vi Tr?i cho gi th?i ??t dy trang
Cho bng cc r?t xu?ng
Cho manh chi?u bay lan ln ??u
??c M? ??i Chng 4336
Trn tr?i c ?m my xanh (4)
? gi?a my tr?ng chung quanh my vng
??c g ta l?y ???c nng
H N?i, Nam ?nh s?a ?ng r??c du
Thanh Ha c?ng ??n tr?u cau
Ngh? An th ph?i thui tru m? b
Ph Th? qu?t n??c h?a l
H?i D??ng r?c l gi gi gi nem
Tuyn Quang n?u b?c ?c ti?n
Ninh Bnh dao th?t Qu?ng Yn ?c n?i
An Giang gnh ? nung vi
Th?a Thin ? n?ng th?i xi n?u ch
Qu?ng Bnh H T?nh thuy?n ghe
??ng Nai Gia ??nh ch? tre b?c c?u
Anh m?i kh?p n??c ch? h?u
N??c Ty n??c Tu anh g?i th? sang
Nam To B?c ??u d?n ?ng
Thin Li La St hai hng hai bn
??c M? ??i Chng 9557
Trn tr?i c ?m my xanh
? gi?a my tr?ng chung quanh my vng
??c g ta l?y ???c nng
H N?i, Nam ?nh d?n ?ng ??a du
T?nh Thanh c?ng ?ng tr?u cau
Ngh? An th ph?i thui tru m? b
H?ng Yn qu?t n??c h?a l
Thi bnh th ph?i gi gi gi nem
Ninh Bnh tr?i chi?u b?ng mm
H?i D??ng vt ??a, Ph? ng ?c n?i
S?n ty gnh ? nung vi
B?c C?n th?i ph?i th?i xi n?u ch
Gia ?nh h?u ?i?u hng xe
Ph? nh th?i ph?i chm tre b?c c?u
Anh m?i m??i tm n??c ch? h?u
N??c Ty, n??c Tu anh g?i t?n n?i
Anh m?i hai h? nh tr?i
ng S?m, ng St, Thin Li ??ng ??u
??c M? ??i Chng 7625
Tr?i v?ng v? my gi?ng b?n pha
N??c bi?n ?ng sng d?n t? b?.
Bi?t lm sao cho nn ngh?a phu th
? ch?ng ?y v? ?i v? c ?i.
??c M? ??i Chng 9434
Ph?i chi tr?i khi?n em g?n,
S?m tr?a hi t?o, b? t?n em dng.
??c M? Mi?n Nam, 6324
Ph?i chi ti ha ??ng con vng
Ti bay qua ch? ? v?t chng ?em ?i.
??c M? Mi?n Nam, An Giang 7274
Ph?i chi sng c ci c?u
Thi?p qua thi?p gi?i ci s?u chng nghe
Ai lm chn n? xa ve
Ma xun thi?p ??i, ma h chng trng
Bi?t l c ??ng hay khng
? ch? ?y ??i u?ng cnghai ?ng
??c M? Mi?n Trung 6642
Ph?i chi sng ci c c?u,
Em qua em gi?i c?n s?u cho anh.
??c M? Mi?n Nam, 5115
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
??c M? ??i Chng 9486
Ph?i chi nhan s?c em cn
Anh l?n v ? chi?u ?n c?ng ?ng
??c M? ??i Chng 3969
Ph?i chi ngoi bi?n c c?u (2)
Anh ra anh gi?i c?n s?u b?n khuy
??c M? Mi?n Trung 6599
Ph?i chi ngoi bi?n c c?u
Anh ra ??n ? gi?i s?u cho em
??c M? ??i Chng 9653
Ph?i chi ln ??ng trn tr?i
H?i coi duyn n? ??i d?i v? ?u ?
??c M? ??i Chng 3797
Ph?i chi ln ??ng ng tr?i
H?i xem duyn n? ??i d?i v? ?u
??c M? Mi?n Trung 2945
Ph?i chi ln ??ng Ng?c Hong (5)
Anh coi s? b? xem duyn nng v? ai
??c M? ??i Chng 10260
Ph?i chi ln ???c ng tr?i
M??n g??m ng S?m gi?t ng??i b?c n
??c M? Mi?n Trung 5841
Ph?i chi l?y ???c v? v??n
T?p ?i c?u kh? thm ???ng d?c ngang
??c M? ??i Chng 6189
Ph?i chi anh ch?a v?, hy cn n? cn duyn,
Em c?ng c?y yn nh? thuy?n c?y li,
Ai ng? ph?n ti nh? li ngh?ch cheo,
Thi anh ph?i gi? l?y lo,
??ng ham th? l?ng hi?m ngho c khi.
??c M? ??i Chng 8288
Ph?i chi anh ? ??ng ch?n n?y
Th?c khuya d?y s?m sum v?y c nhau
??c M? Mi?n Trung 8202
Ph?i chi em c cnh nh? chim
Bay ln ?p xu?ng ?i tm b?n xa
??c M? ??i Chng 4183
Ph?i chi cao ??t th?p tr?i
H?i th?m duyn n? ??i d?i th? nao
??c M? ??i Chng 728
Ph?i chi c?t ru?t ??ng ?au
?? ti c?t ru?t trao anh mang v?
??c M? ??i Chng 3056
Ph?i chi c?i t? h??n sinh
M? gan trao l?i k?o mnh nh? em
??c M? Mi?n Nam, 1357
Nghing mnh n?m xu?ng n?m loan
Ng? qun m?t gi?c b?n vng c ?i
??c M? ??i Chng 1127
Nghe anh phn l?i hn
Em c?ng m?ng ??c l?n
Ph?i chi Tr?i khi?n ? g?n
S?m tr?a ha t?o bn t?n knh d?ng
??c M? ??i Chng 4685
Ngh? r?ng em ? c ch?ng r?i
Sao em ch?a c, ??ng ng?i vn vi
i th?y m? ?i c?m ?on con chi!
M??i l?m m??i tm, sao ch?ng cho ?i l?y ch?ng?
i ng tr?i ?i, ng ? b?t cng,
Ng??i ta c c?, sao ti khng c g?
M?t mai qu l?a, nh? th
Tu?i gi ko ??n cn g l xun!
?m n?m vu?t b?ng kh?n th?m
Xin ng th b? m?t ch?ng cho xong
R?i ti s? t? ?n ng
Con b to bo, cho x?ng v?i anh ch?ng bo to!
??c M? ??i Chng 7293
Ng??i ch ? c anh yu
Nhan s?c m n? b? li?u sao em ?
??c M? ??i Chng 7120
Mu?n sao ??i ???c tu?n tr?ng
Mu?n sao ??y ? b?ng lng ?y!
??c M? ??i Chng 2540
Mu?n r?ng o?n b?t cho th?m
Cn nh? c?m n?p th n??m trong nh!
??c M? ??i Chng 8385
Mu?n cho trong trc ngoi tre
Ph ?i m?t l?y m nghe em ?n.
??c M? ??i Chng 3142
Mu?n cho sng c? ? ??y
Mu?n cho chung m? chung th?y v?i em.
Tnh tnh tang b?u r??u n?m nem
?i ta xui ng??c nh? chim giu?a ngn.
Em c ng em g?i l?i sang
Sng su, tr?ng sng, gi ngn rung cy
??c M? ??i Chng 5396
Mu?n cho sng c?n ??t li?n
K?o anh ?i l?i t?n ti?n ? ngang
??c M? Mi?n Nam, ??ng Thp 1260
Mu?n cho no v? ?? ch?ng (2)
?? m g?n b ch? ??ng t??ng lai
??c M? ??i Chng 3540
Mu?n cho no ?? v? ch?ng
?? m k?t tc trng mong ? ??i
??c M? ??i Chng 8636
Mu?n cho l?m c?i nhi?u cnh
Mu?n cho l?m ch? nhi?u anh trong nh,
??c M? ??i Chng 9744
Mu?n cho h?p ch? ??n chi?u
Cho l?m k? bn cho nhi?u ng??i mua
??c M? ??i Chng 6512
May ra th ha T? Linh
Ch?ng may th l?i n?m ?nh C? L??ng
??c M? ??i Chng 4220
M?t ngy d? m?ng thuy?n r?ng
Cn h?n mun ki?p ? trong thuy?n chi
??c M? ??i Chng 1435
L?i c?n duyn nh? ??n l?i nh?p
Bi?t bao gi? cho hi?p ph?ng loan
??c M? Mi?n Nam, ??ng Thp 4047
Em ch? tham nh ngi t?y ?nh
Tham v? ng?n bt r?p rnh trn tay
Ch? tham nh ngi anh ?u
Tham v? con m?t b? cu li?c ng??i
??c M? ??i Chng 6158
D ai cho b?c cho vng,
Ch?ng b?ng trng th?y m?t chng hm nay.
D ai cho nh?n trao (b?c c?m) tay
Khng b?ng ???c th?y chng ngay by gi?
??c M? Mi?n Nam, 2093
Cn tr?i cn n??c cn non (6)
Cn s? g m anh cn th?p nhang
Cha thing anh kh?n B?t vng
Trai khng, ??ng c??i c nng ???c khng
??c M? ??i Chng 1378
Ci qu?t m??i tm ci nan,
? gi?a ph?t gi?y hai nan hai ??u.
Qu?t n?y anh ?? che ??u.
?m ?m ?i ng? chung nhau qu?t ny,
U?c g chung m? chung th?y,
?? em gi? ci qu?t ny lm thn,
R?i ta chung g?i, chung ch?n.
Chung qu?n, chung o chung kh?n ??i ??u.
N?m th?i chung ci gi??ng t?u
D?y th?i chung c? h?p tr?u, ?ng vi.
?n c?m chung c? m?t n?i,
G?i ??u chung c? d?u h?i, n??c hoa.
Ch?i ??u chung ci l??c ng,
Soi g??ng chung c? ngnh hoa gi?t ??u.
??c M? Mi?n Nam, 8189
C?u ???c ??c th?y ??c M? ??i Chng 6278
C? ??i kh?n kh? chua cay
??c sao ch? ???c m?t ngy lm vua
??c M? ??i Chng 5576
Bao gi? cho ma tr? bng
Cho ch? l?y ch?ng em g?m gi heo
Gi heo ch? ?? trn treo
Em l?y gi mo, em g?m em ch?i
??c M? ??i Chng 1464
Bao gi? cho h??ng bn hoa,
Kh?n ?o bn ti, cho ta bn mnh.
Thuy?n khng ??u b?n Giang ?nh,
Ta khng, ta quy?t l?y mnh lm ?i.
??c M? Mi?n Nam, 924