Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » V

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xi n?p ci, gi Trng L?u V Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7965
X? no b?ng x? C?nh ??n
Mu?i ku nh? so th?i, ??a l?i l?n nh? bnh canh
V ??i Chng 4161
X?a kia ai bi?t ai ?u (Tm Mi?u)
B?i ch?ng mi?ng thu?c, mi?ng tr?u nn th??ng
V tnh m d? v?n v??ng
B?n ph??ng tm h??ng, nng n??ng mi?u no
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 691
Voi khng ni, nh? trai khng v?
Mau mau nh? n?c, cho qua ?n ng??i
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 6427
Ve v? v ve (cu 3)
G?i c?u g?i c
Ti?ng con c? c?
G?i c g?i ch
Ti?ng con tu h
G?i ch g?i d
Mau mau t?nh d?y
M ?i ra ??ng
V ??i Chng 10176
Ve v? v ve (cu 2)
R?n th hay b??c
Voi th hay b
Ng?n nh? c? c
Di nh? c? v?t
?? nh? qu? qut
Vng nh? qu? h?ng
Cao t?ng ng?ng nh? chim tu h
Ln l? kh? nh? chim b? nng (Cn ti?p)
Hay ch?y lon ton
L g m?i n?
Ci m?t hay ??
L con g mo
Hay b?i d??i ao
M? con nh v?t
Hay la hay ht
L con b? chao
Hay bay hay nho
M? con bi c
Ti?ng con chim ri
G?i d g?i c?u
Ti?ng con so s?u (Cn ti?p 2)
V ??i Chng 4754
Ve v? v ve (cu 1)
Ci v ni ng??c
Non cao ??y n??c
?y bi?n ??y cy
D??i ??t l?m my
Trn tr?i l?m c?
Ng??i th c m?
Chim th c m?m
Th?ng nh? l?ng tm
Cong nh? cn cu?c
Th?m nh?t l ru?c
Hi nh?t l h??ng
??c nh? ?ng b??ng
R?ng nh? ru?t g?
Ch th hay m?
G hay li?m la
X x qu? c
Tr?n nh? qu? mt
Meo meo l v?t
Qu?c qu?c l mo
Tru th hay tro
Sc th l?i n??c (Cn ti?p)
V ??i Chng 7658
V v? v ve
Nghe v m?t o
B?n o lo-muya (*)
?i giy cao gt
Xch bp t? ph?i
Che d cnh d?i
?i ch?i C? Ngo
?n cho khng ti?n
C?i li?n l?-muya!
V ??i Chng 4445
Vi ng T? ?i ba ch?u ht (B?y H?t)
Vi B Nguy?t n?m b?y ?m kinh
Xui cho ?i ??a ti thu?n m?t tm tnh
D?u ?n h?t mu?i, n?m ?nh c?ng ?ng
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 8125
Vai mang b? b?c k k (ng ?m)
Ni b?y ni b? n?u nghe ?m ?m
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 8664
V? l?n ?nh v? nh? (Bnh Ba)
V? nh? ch?y ra c?a ng, ng?ng c? ku tr?i
? anh ?i " Nh?t phu l??ng ph?" ? ??i ??ng ?u?
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 4860
V? ?i ch?ng m?t ra g (Ba B?ng)
M?i ng??i m?t b?ng, khng ai th?i gi?ng ai
Xt ra cho k? s? ??i
Ba ng??i ba b?ng, khng ai th?i gi?ng ai
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 1667
Tr?c nhn ??u non hoa n? (Ba b?ng)
C?m th??ng m? v? khng con
C? m?n r?ng v c? hao mn
S? e thc nh?c, x??ng cn b?c da
Ra ???ng th?y v? ng??i ta
M?p m?a ch?c ch?n v? nh kh khan
?m n?m ti th? ti than
C?u tr?i kh?n ph?t cho nng sinh thai
B?t k? con gi con trai
Sanh ??ng m?t cht hm mai th?a lng
V? ch?ng ti cui ct m?t mnh
Khng con, c c?a ?? dnh ai ?n
V?a may sinh ??ng m?t th?ng
L?i b? l?n b? lc, b l?n trn gi??ng
?m n?m ti ngh? ti th??ng
Ti l?i bn gi??ng ti hn ci b?ng
N lm n?ng n ?m, ti ph?i kh?n vi con g
??n ch?ng h?t khc h?t la
?n ngon n?m ng? ti m?i l m?ng vui
Ti?c cng v? ch?ng ti ?? v? ch?ng ti nui
Nui ba b?n thng gia ti v n s?ch tr?n
B?a c?a n c tr?ng, b? ng? c dn (Cn Ti?p Ba B?ng 6-2)
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 1095
Tr?i m?a n??c ch?y sn ?nh (ng ?m)
ng ?i cho kho tr??t nh v?nh ru
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 7888
Tr?i m?a l?p ??p sn ?nh (Chn Tr?t)
Anh ?i cho kho, tr?t u?nh xu?ng ?y
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 9255
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 3)
Ba sang tm
Tm la hai
Hai sang chn
Chn la m?t
M?t sang m??i
M??i v? c?
C? xu?ng ??t
C?t ln tay
Xoay ?ng nh?
?? tay chuy?n
V ??i Chng 9238
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 2)
Chuy?n chuy?n m??i
M??i m??i ?i
??t xu?ng chn
Nng l?y m?t
Ch?p l?y ?oi^
??t xu?ng ?y
Xoay l?y m?t
Ch?p l?y m??i
M?t ny m?t nua+~
Hai sang ba
Ba ny ba n?a
Ba n?a, m?t sang t?
T? c? t?
T? c? khoai
Hai sang n?m
N?m la n?m
N?m sang su
Su la t?
T? sang b?y
B?y la ba
(v ?nh th? - ti?p theo 3)
V ??i Chng 8853
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 1)
Tr?i con ch?t
M?t d?o dang
Hai sang ?
Ba c k?u
B?n nghu ngao
N?m dao th?t
Su th?t mu?i
B?y chu?i xanh
Tm hnh t?i
Chn gi ghm
M??i chm chn
??t xu?ng ??t
C?t ln tay
Xoay ?ng nh?
?? tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t
M?t m?t ?i
Chuy?n chuy? hai
Hai hai ?i
(v ?nh th? - ti?p theo)
V ??i Chng 8242
Tr?i lm thng su gi chn
Thng m?t n?m tr?n nng ?? m? hi
Con chu?t ko cy l?i l?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong cong
V??n r?ng th th? rau rong
Ao su gi?a ??ng vi c?i lm d?a
Con b ?i t?m ban tr?a
M?t ?n con v?t cy b?a rung n??ng
Con voi n?m ? g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c b?n ph??ng nh?c nh?n
Chu?n chu?n th?y cm li?n ?n
L?n kia th?y cm nh?c nh?n bay qua
Tr?i m?a cho m?i b?t g
Thng ?ong con c?n ?u?i c lao xao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
L la l m? ?u?i v? chn tru
Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qua bi?t ?u m l?n
C?y co th ?u?i ch s?n
M?t ?n con chu?t ?u?i ?n con mo
V ??i Chng 3927
Ti?c cng b? m?n nui cu (Chn Cu)
Cu ?n, cu l?n, cu g cu bay
Cu say m? c?, o di
Cu ch nh kh, ph? hoi duyn anh
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 10306
Thng ging la m?i chia v
Thng t? la ? ?? hoe ??y ??ng.
Ch? em ?i s?p gnh g?ng
?n cn tay hi ta cng ra ?i
Kh ngho c?y m??n g?t thu
L?y cng ??i c?a ch? h? luy ai
Thng hai cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy
V? chim em c?y la ?i
V? ma la r, s?m th ba gi?ng.
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan.
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m.
Thng su em c?y anh b?a
Thng m??i em g?t anh ??a c?m chi?u
V ??i Chng 5796
Th?y c?u ti bu?n
Gi? tu?ng lm vui
Ph?n ti l chu
Ng?i bu?n ni lo
Cho c?u ti nghe
C m?t chi?c ghe
Ch? ba tr?m t??ng (voi)
Ch? khi gi ch??ng
Ch?y tu?t v? te
C con c he
N xe ?ui ph??ng
C con kh? ? trong lm
N nh?y l?ng t?ng, l?ng t?ng
V Mi?n Nam, Kin Giang 2836
Th?y nng anh c?ng mu?n Th??ng (Bnh Ba)
S? e "Nh?t m, l??ng c??ng" kh c?m
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 9462
Th?ch Sanh c Ph?t ch?ng minh (Thi T?)
C?u con vua Th?y m?t mnh d??i hang
Thuy?n ai th?p thong bn b?
Hay thuy?n ng L? ??i ch? con vua
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 4440
Tay m ci m?n g?m (C?u ?i?u Chn G?i)
T?m n?m ci g?i vng
B??c v phng loan, ring than v?i b?u
?nh ch?ng ?nh, ??ng l?u ti?ng ra
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 867
Tay em tr?ng l?i trn (Chn G?i)
Khng cho anh g?i sao mn m?t bn
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 3131
Tay c?m quy?n sch ba vng (Nh?t Tr)
Sch bao nhiu ch?, th??ng nng b?y nhiu
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 4884
Tay anh c?m ngi vi?t ng?c (Thi T?)
??u ti ??i l ??n vng
Ba n?m anh ni ch?ng ???c nng
R?i ?y anh ki?n t?i con ng Ng?c Hang cho coi
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 3404
T?i ?y gi g?o ?n ch (C?u ?i?u Ng? Tr?t)
Ai m khng gi, ng?i h tr?t ?n
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 812
T?m mt gi?ng ?oi, h?i ngi (ng??i) Tr??ng L?u V Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9935
Sng su anh b?t c?u khum (ng ?m)
Em ?i cho kho k?o tr??t m xu?ng sng
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 2863
Sch ra xch chn mua t??ng (Nh?t Tr)
Th?y anh hoc trong tr??ng c?m bt ng ra
V?i v? mua l?a ??u ba
C?t c? o gi?a m tra nt vng
Nh?ng mong k?t ngi ? vng
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 7877
R? nhau ?i ?nh bi chi (Chn Rn)
?? cho con khc ??n li rn ra
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 2206
Ph?i duyn, ? quy?t th li?u (Tm Dy)
C?m b?ng con tr? ch?i di?u ??t dy
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 7474
ng ??ng ng ch?i (cu 3)
V? ng sinh ??
Nh?ng con t?t lnh
Nh? ng??i trong tranh
Nh? ng??i trong ??i
Ti ng?i ti ??i
Cho ng b ngfhe
V v? v ve
B?t v con ?ch
C? ng x?c x?ch
Nh? c? ba ba
M?a tr?n b?ng h
R? nhau ?i c?y
ng b c?y tr??c
Chng ti c?y sau
Lm chng cho mau
?i v? k?o t?i
ng ??ng ng ch?i
V ??i Chng 4865
No lng ph? d? l con c c?m,
Khng ??p m th?m l con c ngt.
Li?ng bay th?p thong l con c chim,
H?t c?ng ch?t chm l con c ?u?i,
L?n n?m nhi?u tu?i l c b?c ??u,
?? ch? x?ng cu l con c ??i,
N? mai tn t?i l c v hai,
Tr?ng mu?t b?o da l c t th?t,
Di l?ng h?p kch l c lng tong,
?m y?u hnh dong l con c nhi,
V Mi?n Nam, 8781
No lng ch?t d? (cu 2)
L?n xc ty ?nh
L c nh tng
C?u dn thot n?n
L c ng voi
L?m ru nhi?u vi
L con c m?c
? ??m ? v?c
L ch c tr
Ch? ba h?
L loi c lc
V ??i Chng 6226
No lng ch?t d? (cu 1)
L con c c?m
Khng ??p m th?m
L con c ngt
Bay cao bay th?p
L con c chim
H?t c?ng ch?t chm
L con c ?u?i
Lu n?m nhi?u tu?i
L c b?c ??u
?? ch? x?ng cu
L con c ??i
N? mai tn t?i
L c v hai
Tr?ng mu?t l?i di
L c t th?t
Di l?ng h?p kch
L c lng tong
?m y?u hnh dong l con c nhi
?ng l?i van vi
L con c linh
(Cn ti?p)
V ??i Chng 664
Nguy?t Nga l gi trung trinh (T? T??ng)
V cha nn ph?i ??ng trnh ra ?i
Ai ng? g?p lc hi?m nguy
Phong Lai n b?t, ?em ?i ln r?ng
T? th?y than khc b?ng b?ng
Tr?i ?i n h?i n?a ch?ng h?ng nhan
Vn Tin t? lc ?i ngang
Chng bn ra s?c ph tan hung ??
Xong r?i chng m?i b??c v
H?i r?ng th?c n? ? m ?i v?y
Nguy?t Nga tnh t? t? by
Ty Xuyn qu ?, thi?p tn ry Nguy?t Nga
Qua H Kh ??ng thi?p th?m cha
Ai ng? b? ??ng lu la b?t r?y
May m chng c?u thi?p ?y
L?y chi ?p ngh?a chng ry, xin trao trm
Vn Tin xy m?t khng c?m
Nguy?t Nga trong d? h? th?m l?m thay
Trm ny thi?p ?p ?n dy
Chng m khng t??ng thi?p t?ng r?y bi th?
Vn Tin xy m?t c?m t?
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 2149
Ng ln hn ni Chp Vung (Th?t Vung)
Th?y b?y c gi cng chung m?t nh
V Mi?n Trung, Bnh ??nh 10090
Nghe ve nghe v? nghe v tri cy, (Cu 2)
Nh? m lm anh, tri ?o l?n h?t,
?n m ch?ng l?t v?n thi?t tri tiu,
Th?i nghe liu l tri cc kn,
R? nhau ?i rn l tri ??u r?a,
?ua nhau ch?n l?a l tri dnh dnh,
Cam ng?t, cam snh, chu?i gi chu?i s?.
Nh?ng chi l?ch s? b?ng to v?i h?ng
Nh?ng gi ch?a ch?ng mu?n ?n mua l?y.
V Mi?n Nam, 2543
Nghe ve nghe v? nghe v tri cy, (Cu 1)
Dy ? trn my l tri ??u r?ng,
C v? c ch?ng l tri ?u ??,
Ch?t ra nhi?u m? l tri mt ??t.
Hnh t?a g x??c v?n thi?t tri th?m.
Ci ??u chm bm l tri b?p n?u,
R? nhau lm x?u tri c di d ,
Ng?a m gi m l tri m?t mo,
Khoanh tay lo ngho l tri b?n ?i.
Sng su chng l?i l tri m?ng c?u,
Ch?ng th?y nng du th?t l tri cch.
Trong ru?t ?c ?ch v?n thi?t d?a xim,
H? chn thm kim; chu?i gi, chu?i s?.
Tam tung t? t? l tri d?a gan,
V?n ? Mi?n Man l tri b r?,
M? sai ?i ch? v?n thi?t tri du
? nh?ng ao su l tri bng sng
Ch?ng nn l? cng v?n thi?t tri sung.
Nh? m cay lung thi?t l ?t hi?m,
?nh tc c?u li?m v?n thi?t tri me,
N?ng m ch?ng che l tri rau mt,
R? nhau ch xt v?n thi?t tri chanh, (Cn ti?p)
V Mi?n Nam, 618
Nghe v? nghe ve, Nghe v bi t?i,
C?m ch?a k?p b?i, Tr?u ch?a k?p tm,
Ti ?nh m?t ?m, Thua ba ti?n r??i,
V? nh ch?ng ch?i, Th?ng mc th?ng qu?n,
?nh sao khng ?n, M thua l?m b?y,
Ti l?y ti?n c?y, Cho ?? m??i ngy,
V Mi?n Trung, Th?a Thin 10208
Nghe v? nghe ve, Nghe v b?t mnh,
G?p tn tr?i ?nh,
Th h?t ve ve
V Mi?n Trung, Ph Yn, 9993
Nghe v? nghe ve (th?t ch)
Nghe v th?t ch
Th?ng no x?u m?t
B?t n??c c?o lng
Th?ng no ? khng
N?o d?a, rang ??u
Th?ng no mu?n nh?u
Th?ng no mu?n v
Th ng?i chnh gi?a
Th?ng no i m?a
Th ??p xu?ng sn
?nh l?n la lng
V sng th? ch
V Mi?n Nam, Kin Giang 9621
Nghe v? nghe ve (ngho)
Nghe v ti ngho
Ngho tanh, ngho hi
Ngho l?i m?t c
Ngho s?t x??ng hng
Ngho khng g?o n?u
Ngho th?u Ng?c Hong
Ngho tn, ngho m?t
Ngho kh?c ra tro
Ngho ho ra mu
Ngho th?u v b?
Ngho l? con m?t
Ngho th?t ?ng chn
Ngho s?ng c?n c?
Ngho l? mu ??u
Ngho c?c nh? tru
M?t xu, hai thu?
V Mi?n Nam, Kin Giang 2609
Nghe v? nghe ve (Cu 1)
Nghe v v? rau
X?c lo h?n ho
L rau ngnh ng?nh
Trong lng khng trnh
V?n thi?t tm lang
??t r?ng b ngang
L rau mu?ng bi?n
Quan ?i th?y ki?n
Bnh bt n?u canh
?n h?i tanh tanh
L rau d?p c
Khng ba c m
Rau m c b?
Th tay so ?o
N l rau nh?t
?n cay nh? ?t
V?t thi?t rau r?m
S?ng t?i ngn n?m
L rau v?n th?
Tay hay x? r?
V?n thi?t rau co (Cn ti?p)
V ??i Chng 1183
Nghe v? nghe ve (Bi T?i)
Nghe v bi t?i
C?m ch?a k?p x?i
Tr?u ch?a k?p tm
?nh m?t ?m thua b ??ng r??i
V? nh ch?ng ?nh, ch?ng ch?i
Ni r?ng ?au mu
?n su chn cho
Ch?ng ??m khng k?p
?n m?t c?p b? cu
M?t ??u c nhm
M?t ?m rau lang
M?t sng bnh ?c
M?t xch rau d?ng
M?t c?p bnh ch?ng
Cn la l?ng l?ng
V Mi?n Nam, Kin Giang 7270
Nghe v? nghe ve (3)
Nghe v ni ng??c
Tu ch?y trn b?
Ng?a ?ua d??i n??c
G c? hay ?i
Heo ni hay b??i
Sng tr?ng ba m??i
?m r?m tr?i t?i
N?u c?m b?ng c?i
Gi g?o b?ng n?i
Gi bnh b?ng vi
?n tr?u b?ng b?t
X?i ??t b?ng li?m
B?a c?i b?ng kim
May o b?ng ba
Dao b?u gnh la
?n xc b?a cau
C?p t?m d??i bu
C b?i trn la
V Mi?n Nam, Kin Giang 1692
Nghe v? nghe ve (2)
Nghe v tri cy
Dy ? trn my
L tri ??u r?ng
C v? c ch?ng
L tri ?u ??
Ch?t ra nhi?u m?
L tri mt ??t
Hnh t?a g x??c
V?n thi?t tri th?m
Ci ??u ch?m b?m
?ng l b?p n?u
Hnh th xu x?u
Tri c di d
Ng?a m gi m
L tri m?t mo
V ??i Chng 6922