Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » V Von

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xc nh? v?, x? nh? nh?ng V Von ??i Chng 4694
Xa cha tr?ng v?ng g?n cha inh tai V Von ??i Chng 5331
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
V Von Mi?n Trung 7145
Vc nu c?m ru?ng cha, (2)
V?t tr?u ch?ng ???c v?t th?y tu.
V Von ??i Chng 3375
Vc nu c?m ru?ng cha,
Vc ba ??n nh ban.
V Von ??i Chng 6438
V?ng m?t anh nh? tr?u xanh thi?u n??c
G?p m?t anh r?i nh? ru?ng ???c m?a
- B?i gi m?a, tnh th?a g?p g?
?oi non th?, ?m nh? ngy th??ng
- Nh? r?i th??ng, su v??ng t?c d?
?m v?ng ng??i l ch dng chu
V Von ??i Chng 2710
Trc d?u chy, ??t ngay v?n th?ng V Von ??i Chng 5715
Trn Trng Thi d??i Trng Thi
Ai ?em nhn ngi ti ?i ??ng no ?
Trn Hng o, d??i Hng o
Ai ?em nhn ngi ti vo Trng Thi ?
V Von ??i Chng 8423
Trai khng v? nh? ??ng khng ?,
Gi khng ch?ng nh? ? n? khng ??ng,
? khng ??ng, ? thnh v d?ng,
??ng khng ?, ??ng c?ng kh dng.
Anh xin em cho anh k?t ngh?a ??n cng,
Phng khi m?a gi bo bng c ?i.
V Von Mi?n Nam, B?n Tre 5355
Tri chi tri cu?n c queo
M??p ty khng ph?i, d?a leo khng nh?m
U?ng cng lu=.a gi?ng bao n?m
Gi?ng tr?ng khng ch?n ch?n nh?m gi?ng xanh
V Von Mi?n Trung 9310
Tri cau l?a sao m anh g?i, l cau khng nng
Tc d?n sng, sao m sng khng tro
Trai nam nhi m ??i ??ng gi m ?o xin theo
V Von ??i Chng 10252
Trn r?ng c cy ha ki?ng,
D??i bi?n c c ha long,
V Von Mi?n Nam, 7181
Trai anh hng ng?i d?a g?c mai
Gi th?c n? ??i trai anh hng
V Von ??i Chng 5085
Tr?i m?a gi rt kn kn
??p ?i y?m d?i h?n nghn ch?n bng
V Von ??i Chng 2672
Tr? tru khc nh?c C?u Hong
Lng em b?n ch?t khc nng V?n Qun
V Von ??i Chng 9262
Tr?ng tr?u th? l?n v?i tiu
Con ?i ? d?c, m? li?u thn con
V Von Mi?n Trung 7765
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
V Von Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3020
Tm nhau nh? n tm chim,
K? ?i ng? tr??c, ng??i tm ng? sau.
V Von Mi?n Nam, 5716
Ti?n v?i qu?n ch? khng b?ng ti?n ch? qu?n ti V Von ??i Chng 1702
Ti?n trinh ?? l?n ti?n vng
?? trong kh?n gi ?? nng bi?t chi
Ti?n trinh ?? l?n ti?n ch
?? trong kh?n gi ?? g h?i anh
V Von ??i Chng 4167
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
V Von Mi?n Trung 2860
Thuy?n em bn m?y anh mua cho
?em v? lm ? ch? khch vng lai
- Thuy?n em ?ng gi ba ngn
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
V Von Mi?n Trung 3285
Thi thi ??ng v?t ??ng g
C non ch?m m?m c gi lm d?a
V Von ??i Chng 4516
Thc gi?ng l?m chu?t trong b?
M?t tr?m l m? ?? v? con tru
V Von ??i Chng 2861
Thi?p nh? cam qut, b??i, bng
Ngoi tuy cay ??ng, trong lng ng?t ngay
V Von Mi?n Trung 6494
Thn em nh? con nh?n m?t mnh
Ngy ngai du ngoi ru?ng, t?i ??u m ?nh ku
V Von Mi?n Nam, B?n Tre 6382
Thn em nh? chi?c gi??ng ng
Thn anh nh? chi?u rch, ng??i m ng?i trn
Tr?m l?y ng tr?i cho gi n?i ln
Cho manh chi?u rch n?m tr gi??ng ng
V Von Mi?n Trung 5033
Thn em nh? ci s?p vng
Anh nh? chi?u rch bn ?ng b? qun
L?y tr?i cho gi n?i ln
Cho manh chi?u rch bay ln s?p vng.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 2762
Thn em nh? ci chung vng
?? trong thnh n?i c ngn qun canh
-Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n b? lc ch? ngy d?ng chung
V Von Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu 6146
Th lm h?t ct Tin Sa (*)
Cn h?n lm m?nh ? hoa trong cha
V Von Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 2597
Th? c tr chui c?ng (chui ?ng) V Von ??i Chng 8787
Thng Ging, Thng Hai
Thng Ba, thng B?n
Thng kh?n thng n?n
?i vay, ?i t?m
???c tm quan hai
Ch?y ra ch? Mai
Ti mua ci ?
Tr?i m?a tr?i gi
Vc ? ?i ??m
Ch?y v ?n c?m
Ch?y ra m?t ?
Ny ai l?y ?, ? ?i
? khng phn qua
Ni l?i m?t l?i cho ?y hay
V Von ??i Chng 10375
Th??ng ng??i ng??i ch?ng bi?t cho
Di?u bay cao di?u l?n, so th?i vo vo m?t mnh.
V Von ??i Chng 823
Thn em nh? th? tri chanh
L?t l?o trn cnh nhi?u k? ??c ao (m?)
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 1148
Thn em nh? th? chung ??ng
?? trn bn Ph?t, ??ng thnh hng hai
Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n long lc ??i ngy d?ng chung
V Von Mi?n Nam, ??ng Thp 4806
Thn em nh? th? ?a sen
Anh nh? bo b?t ch?ng chen ???c vo
L?y tr?i cho ?? m?a ro
Cho sen l?ng xu?ng cho bo ln trn.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 7540
Thn em nh? t?m l?a ?i?u
? ?ng n?i chu?ng l?i nhi?u n?i th??ng.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 7426
Thn em nh? t?m l?a ?o (5)
Dm ?u x l? vung no cho ai (*)
Em v?n cnh trc, em t?a cnh mai
?ng ?o ty li?u, bi?t ai b?n cng
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 6491
Sng nh? tr?ng r?m V Von ??i Chng 8320
Ru?ng c?y chay, ?n my r?ng b? V Von ??i Chng 1369
R?ng nh? ?t B?t V Von ??i Chng 6155
R?n c chn r?n bi?t
Ng?c ?n ? ng?c hay
Anh cng em m?i g?p nhau ?y
Bi?t th?i bi?t m?t no hay trong lng
V Von ??i Chng 6215
R?n ?? n?c cho l??n,
R?n ??n nh khng ?nh thnh qui
V Von ??i Chng 4852
R?ch ?ng con n??c ch?y
Con c nh?y, con tm nho
Hai ??a mnh k?t ngh?a
Cha m? l? no khng th??ng
V Von ??i Chng 2595
Quy?n th?ng h?i V Von ??i Chng 6021
Phu th tr?ng ngh?a t??ng phng
Ch?n loan, g?i qu?, r?p lng ch? ai
V Von ??i Chng 2230
Phn L Hu say m thi t?
On th d? cn ??i ra hi?n
Hu?ng chi ph?n thuy?n quyn
Ch?ng qua c?n s? ??nh, gi?n phi?n u?ng cng
V Von Mi?n Nam, 8242
Ph?i ch?ng v??n m?i thm cy
Cnh chia thm n? th ?y lui v??
V Von ??i Chng 2853
Nng nh? tr??ng Phi V Von ??i Chng 8572
Nng nh? thiu nh? ??t V Von ??i Chng 3251