Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Đức Hạnh

Ai chồng ai vợ mặc ai
Bao giờ ra bảng ra bài hẳn hay
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền cheo rấp nước mới hay vợ chồng.
Xem: 4177
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nước sông pha lẫn nước đồng
Con gái Phú Thọ đánh chồng cả đêm
Đức Hạnh Đại Chúng 10267
Ai chồng ai vợ mặc ai
Bao giờ ra bảng ra bài hẳn hay
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền cheo rấp nước mới hay vợ chồng.
Đức Hạnh Đại Chúng 4177
Sông Cửa Đại hai chiều nước chảy,
Gái Bình Đại chẳng ngại gian nan
Quý thay những tấm lòng vàng
Làm ăn chất phác, đảm đang mọi điều.
Đức Hạnh Miền Nam, Bến Tre 9122
Một người làm quan cả làng được cậy
Một người làm bậy cả họ mang nhơ,
Đức Hạnh Miền Nam, Bến Tre 592
Ăn một đọi nói một lời Đức Hạnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6646