Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Châm Biếm

Ăn tục nói phét (khoác)
Xem: 1926
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ăn nhồm nhoàm như voi ngốn cỏ Châm Biếm Đại Chúng 6053
Ăn nói chết cây gẫy cành Châm Biếm Đại Chúng 5413
Cơm vào miệng còn rơi Châm Biếm Đại Chúng 6638
Bây giờ chẳng liệu thì quê
Mai sau cùng túng không nghề làm ăn
Châm Biếm Đại Chúng 1846
Ăn thất nghiệp trả quan viên Châm Biếm Đại Chúng 7109
Ăn tối lo mai Châm Biếm Đại Chúng 7033
Ai về bên ấy bây giờ
Cho tôi gởi một bức thơ thăm chồng
Châm Biếm Đại Chúng 4987
Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Quân tử nói đi, nói lại là quân tử khôn
Châm Biếm Đại Chúng 9770
Má ôi con má thất tình
Ăn khay trầu quế, uống chình rượu hương
Châm Biếm Đại Chúng 4590
Quan có cần nhưng dân chưa vội
Quan có vội, quan lội quan sang
Châm Biếm Đại Chúng 8185
Ăn rồi quẹt môi Châm Biếm Đại Chúng 3242
Em nói nhà em trước liễu sau đào
Muỗi chen không lọt lẽ nào em có con ?
Châm Biếm Đại Chúng 1717
Ăn mày đánh đổ cầu ao Châm Biếm Đại Chúng 5346
Gái có chồng như gông mang cổ,
Trai có vợ như nhợ buộc chân
Châm Biếm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2392
Khen cho con nhỏ cả gan,
Thuyền (Ghe) không bánh lái đâm ngang giữa dòng.
Châm Biếm Miền Nam, Kiên Giang 8544
Thành dở đã có chúa xây
Việc gì gái góa lo ngày lo đêm
Châm Biếm Đại Chúng 9628
Ví dầu cùi mít trồi lên
Gùi chôm chôm trôi xuống, hai cùi mới gặp nhau.
Châm Biếm Miền Nam, Đồng Tháp 2212
Ăn bậy nói càn Châm Biếm Đại Chúng 1377
Ai làm quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát quên sao trên trời
Châm Biếm Miền Nam, Đồng Tháp 8418
Ăn mày không tày dự bị Châm Biếm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3661