Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Hiếu Thảo

Ba tiền một khứa cá buôi
Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già
Xem: 7395
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tay nâng đĩa muối, sàng rau,
Đặt lên quảy mẹ, ruột đau chín từng.
Hiếu Thảo Miền Trung 9245
Cha mẹ ở túp liều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.
Hiếu Thảo Miền Nam, An Giang 4681
Áo song khai quần lai lá hẹ,
Nỡ dạ nào bỏ mẹ theo em.
Hiếu Thảo Miền Nam, An Giang 2547
Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.
Hiếu Thảo Miền Nam, Bến Tre, Tiền Giang, Bạc Liêu 9069
Đạo mẹ cha mất là khó kiếm,
Đạo vợ chồng chẳng hiếm chi nơi.
Hiếu Thảo Miền Trung 3841
Tai nghe mõ đánh Tân Kiều (1)
Mất em, anh kiếm suốt chiều hôm qua.
Mất em anh kiếm còn ra,
Mất chút mẹ già, kiếm chẳng đặng đâu.
Hiếu Thảo Miền Trung, Bình Định 5688
Liệu mà thờ mẹ kính cha (thờ kính mẹ cha)
Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười
Hiếu Thảo Đại Chúng 596
Trưởng nam bại, ông vải vong,
Con cháu mà dại, thời hại cha ông.
Hiếu Thảo Đại Chúng 9883
Một mai ai đứng bên kinh
Ai phò giá triệu, ai rinh quan tài?
- Bên kinh đã có con trai
Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu
Hiếu Thảo Miền Nam, Tiền Giang 9349
Mẹ người áo gấm người yêu
Mẹ ta áo vải ta chiều ta thương.
Hiếu Thảo Miền Trung 7958
Nguồn ân bể ái hẹn hò (2)
Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen.
Công cha nghĩa mẹ thiếp đền
Xin chàng đừng có kết duyên chốn nàọ
Xin đừng đứng thấp trông cao
Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây!
Xin đừng tham gió bỏ mây
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng!
Hiếu Thảo Đại Chúng 1241
Ghe bầu bẻ lái về Đông,
Con đi theo chồng, mẹ ở với ai?
Hiếu Thảo Miền Trung, Phú Yên, 5879
Một người làm nên, cả họ được cậy,
Một người làm bậy, cả họ mất nhờ.
Hiếu Thảo Đại Chúng 1253
Linh tinh nửa nước nửa đầu
Nửa thương cha mẹ nửa sầu lương duyên.
Hiếu Thảo Miền Nam, Bạc Liêu 4149
Làm trai nết đủ trăm đường
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay
Công cha, đức mẹ cho dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm cho cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con
Hiếu Thảo Đại Chúng 3726
Buồn trông mặt bể Nha Trang
Thương cha nhớ mẹ lệ tràn thấm bâu
Hiếu Thảo Đại Chúng 3256
Cầm cần câu cá ngược xuôi
Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già
Hiếu Thảo Miền Trung 6336
Ra đi bỏ mẹ ở nhà
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng
Hiếu Thảo Đại Chúng 1997
Cơm cha thời ngon, cơm con thời đắng Hiếu Thảo Đại Chúng 7206
Ví dầu cá bống hai mang
Cá trê hai ngạnh, tôm càng hai râu
Anh về bên ấy đã lâu
Để em vò võ canh thâu một mình
Hiếu Thảo Miền Nam, Bạc Liêu, Kiên Giang 2717