Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Huênh Hoang

Chó chạy trước mang.
Xem: 2440
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chó chạy trước mang. Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2440
Ăn như rồng cuốn (2)
Làm như cà cuống lội ngược
Huênh Hoang Đại Chúng 8125
Ba đồng một mớ (chục) đàn ông
Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi
Huênh Hoang Đại Chúng 708
Chưa giàu đạ lo kẻ trộm Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8927
Tùa trời bốc nạm Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5462
Chuyện anh anh nỏ muốn phô
Phô ra một chuyện ba cô phải lòng
Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ An 4559