Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tật Xấu

Chưa đặt đít đã đặt mồm
Xem: 724
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ăn thì em chả kém ai
Hễ cất gánh nặng vai em "số thờ"
Tật Xấu Đại Chúng 6152
Mèo đàng lại gặp chó hoang,
Anh đi ăn trộm gặp nàng xới khoai.
Tật Xấu Miền Nam, 7898
Áng phong lưu son phấn đọa đầy
Thay đen đổi trắng để ai rầy yêu thương ?
Tật Xấu Đại Chúng 399
Ăn xong không biết chùi mép Tật Xấu Đại Chúng 1589
Nhà ai chồng quỉ vợ ma
Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem
Đói cơm khát nước tèm lem
No cơm ấm áo lại thèm nọ kia
Tật Xấu Đại Chúng 3284
Làm thì chẳng sánh bằng ai
Ăn thì thứ nhất thứ hai trong làng
Tật Xấu Đại Chúng 1959
Ai làm cho dượng mang cùm
Bởi chưng giượng dại chun mùng cháu dâu
Tật Xấu Miền Nam, 6291
Ăn thì nồi bẩy nồi ba
Làm thì nống một, nống ba kéo dài
Có làm cũng chẳng bằng ai
Nói thì ra vẻ, lai rai suốt ngày!
Tật Xấu Đại Chúng 3096
Ăn gian nói dối đã quen
Nhút nhát như thỏ, bao phen dối người
Tật Xấu Đại Chúng 7284
Dao to búa lớn Tật Xấu Đại Chúng 9439
Ba bà bốn chuyện (chín chuyện) Tật Xấu Đại Chúng 1817
Ăn bất thùng chi thình Tật Xấu Đại Chúng 6858
Anh biết xét suy anh đừng nghi chạ
Ai nỡ lòng nào đem dạ bướm ong
Tật Xấu Đại Chúng 10226
Có thằng chồng say
như trong chay ngoài hội
Ngó vô nhà như tầm vu
Tật Xấu Đại Chúng 1988
Lấy gì làm thú giải phiền
Cái xe, cái lọ, ngọn đèn, cái tiêm
Tật Xấu Đại Chúng 1809
Xích chó bụi rậm
Người buôn men lại đi, lại rao: - Ai mua men đây!
Tật Xấu Đại Chúng 3567
Ăn bừa mứa Tật Xấu Đại Chúng 6025
Chồng em nó chẳng ra gì
Tổ tôm, xóc đĩa, nó thì chơi hoang
Nói ra xấu thiếp hổ chàng
Nó giận nó phá tang hoang cuẳ nhà
Nói đây, có chị em này
Còn năm thúng thóc, một vài cân bông
Em bán đi, trả nợ cho chồng
Còn ăn hết nhịn, hả lòng chồng con
Đắng cay ngậm quả bồ hòn
Cửa nhà gia thế, chồng con kém người
Nói ra sợ chị em cười
Con nhà gia giáo, gặp ngưởi đần ngu!
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu bực mình.
Tật Xấu Đại Chúng 1126
Anh nầy có tính hoang tàng
Rượu chè, cờ bạc làm ngang khong chừa
Tật Xấu Miền Bắc 679
Làm đĩ có văn tế nôm Tật Xấu Đại Chúng 756