Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Huênh Hoang

Chưa giàu đạ lo kẻ trộm
Xem: 8927
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chưa giàu đạ lo kẻ trộm Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8927
Tùa trời bốc nạm Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5461
Ăn như rồng cuốn (2)
Làm như cà cuống lội ngược
Huênh Hoang Đại Chúng 8124
Chó chạy trước mang. Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2439
Ba đồng một mớ (chục) đàn ông
Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi
Huênh Hoang Đại Chúng 707
Chuyện anh anh nỏ muốn phô
Phô ra một chuyện ba cô phải lòng
Huênh Hoang Miền Trung, Nghệ An 4558