Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Hán Việt

Đỉnh giáp non thần
Xem: 741
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Kiến bất thủ nhi tầm thiên lý,
Thấy miệng em cười hữu ý anh thương.
Hán Việt Miền Nam, Lục Tỉnh 3624
Bất đắc khai giao Hán Việt Đại Chúng 7764
Chỉ Xích thiên nhan (thiên thai (?)) Hán Việt Đại Chúng 7951
Hữu tâm vô lực Hán Việt Đại Chúng 694
Tương kế tựu kế Hán Việt Đại Chúng 1773
Bất thành nhân cách Hán Việt Đại Chúng 5823
Căn thâm đế cố Hán Việt Đại Chúng 4077
Vô vọng bất thành quan Hán Việt Đại Chúng 1560
Danh mãn thiên hạ Hán Việt Đại Chúng 3206
Hồng quân oán hồng quần Hán Việt Đại Chúng 7635
Châu hoàn hợp phố Hán Việt Đại Chúng 4834
Bất khả xâm phạm Hán Việt Đại Chúng 3627
Bạo phát bạo tàn Hán Việt Đại Chúng 4245
Bách vô nhất hữu Hán Việt Đại Chúng 2116
Đoản bất yểm trường Hán Việt Đại Chúng 8127
Bất lao nhi hoạch Hán Việt Đại Chúng 6669
Át ác dương thiện Hán Việt Đại Chúng 6920
Bát vạn tứ thiên Hán Việt Đại Chúng 5999
Bất cổ bất kim Hán Việt Đại Chúng 4324
Hỗn quân hỗn quan Hán Việt Đại Chúng 8053