Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về So Sánh

Đôi ta chí quyết đôi ta
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Xem: 9239
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ra đi một bước thành mười
Non Tần - Đại Lãnh gặp người hữu duyên
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Tỷ như mai điểu, gầy duyên bá tòng
So Sánh Miền Trung, Phú Yên, 9928
Anh bây giờ như con cuốc (nó) kêu tu hoa,
Nó lẻ đâu (đôi) nó lẻ bạn, ối chu cha là buồn!
So Sánh Miền Trung, Phú Yên, 525
Đàn bà lo khi sinh đẻ,
Đàn ông lo khi đi ẻ trời mưa
So Sánh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 290
Đôi ta như ruộng năm sào
Cách bờ ở giữa làm sao cho liền
Đôi ta như thể đồng tiền
Đồng sấp, đồng ngửa, đồng nghiêng, đồng nằm
So Sánh Miền Trung, Miền Nam, Bạc Liêu 7161
Đôi ta cùng bạn chăn trâu
Cùng mặc áo vá, nhuộm nâu một hàng
Bao giờ cho gạo bén sàng
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh
So Sánh Đại Chúng 7153
Quế phách mai hồn So Sánh Đại Chúng 6406
Đắt ra quế ế ra củi So Sánh Đại Chúng 7819
Anh như cái võ môn cao không xiết kể
Ngăn ngoài cửa bể đợi lý ngư về
Nếu kiếp tu còn vụng, khôn bề thoát qua
So Sánh Đại Chúng 6058
Anh như cánh phượng song loan
Em như nụ rữa hoa tàn đêm khuya
So Sánh Miền Nam, 9517
Nhất góc ao nhì giao đình So Sánh Đại Chúng 4027
Chết cối bỏ chày chết mày bỏ tao So Sánh Đại Chúng 7759
Thứ nhất gạo lúa can, thứ nhì gan cá bống So Sánh Miền Trung 3835
Đất Cù Du là nơi chiếu tốt
Lãnh nào đẹp bằng lãnh Ngân Sơn (2a).
Em đừng so sánh thiệt hơn,
Tình anh đây ví thử keo sơn nào bằng.
So Sánh Miền Trung, Phú Yên 1643
Chỉ Tấn tơ Tần So Sánh Đại Chúng 3856
Thứ nhất đau đẻ thứ nhì ngứa ghẻ đòn ghen So Sánh Đại Chúng 7177
Anh như tán tía tàn vàng
Em như manh chiếu bà hàng bỏ quên
Lạy Trời cho cả gió lên
Cho manh chiếu rách lên trên tán vàng
So Sánh Đại Chúng 4177
Thứ nhất đẻ con trai thứ hai đổ ông nghè So Sánh Đại Chúng 2618
Anh như cây phướn nhà chay
Em như cây quế sánh bày sao nên
So Sánh Đại Chúng 9268
Thứ nhất Ba Giai Thứ hai Tú Xuất
Tráo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy
Khéo miệng mà chả khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
So Sánh Đại Chúng 679
Hạt tiêu nó bé nó cay
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền
So Sánh Đại Chúng 2211