Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lẽ Sống

Đồng tiền không phấn không hồ,
Đồng tiền khéo điểm, khéo tô mặt người
Xem: 610
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ai nhọ măt người ấy xấu Lẽ Sống Đại Chúng 3871
Đi ngày đàng sàng khôn học được
Bước chân ra một bước một hay
Lẽ Sống Đại Chúng 5705
Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Lẽ Sống Đại Chúng 7746
Ấm lạnh ngọt bùi Lẽ Sống Đại Chúng 3368
Ai ưa dưa khú bầu già Lẽ Sống Đại Chúng 10261
Ai giàu ba họ ai khó ba đời Lẽ Sống Đại Chúng 1009
Ai hỏi mà nói (thì nói) ai gọi mà thưa (thì thưa) Lẽ Sống Đại Chúng 893
Ai có qua cầu mới hay Lẽ Sống Đại Chúng 1788
Ai nắm tay suốt ngày (thâu ngày) đến tối Lẽ Sống Đại Chúng 1569
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay.
Lẽ Sống Đại Chúng 4920
Ai ăn mặn người ấy khát nước Lẽ Sống Đại Chúng 1975
Cạn thì cuộn áo xắn quần
Sâu thì phải dấn cả thân ướt đầm.
Lẽ Sống Miền Nam, 3722
Ai khảo mà khai (mà xưng) Lẽ Sống Đại Chúng 2038
Ai đánh mà khai Lẽ Sống Đại Chúng 1547
Ai làm nấy chịu Lẽ Sống Đại Chúng 6365
Vô vật bất sinh Lẽ Sống Đại Chúng 9379
Âm cực dương hồi Lẽ Sống Đại Chúng 4358
Ấm cật no lòng Lẽ Sống Đại Chúng 1403
Ai hay ai dở mặc ai Lẽ Sống Đại Chúng 1097
Ai có của mát mặt người ấy Lẽ Sống Đại Chúng 10174