Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tình Chàng

Em vái ông tơ vài ve rượu thiệt,
Cầu bà nguyệt năm bảy con gà,
Xui cho đôi lứa hiệp hòa,
Sau em trả lễ đặng mà đáp ơn.
Xem: 3367
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Có xa tại bậu nên xa,
Anh em cha mẹ ở nhà còn thương.
Tình Chàng Miền Nam, Lục Tỉnh 464
Mù u bông trắng, lá quắn, nhụy huỳnh (5)
Thấy chân em trắng đi cấy lội sình anh thương
Tình Chàng Miền Nam, An Giang 902
Gặp anh đây lòng mình phơi phới,
Cẳng bước tới, miêng nọ liền chào
Anh ở làng chi, tổng chi?
Nói cho em rõ đặng em vào làm quen.
Tình Chàng Miền Nam, Vĩnh Long 4234
Nước trong thấy đá, cá lội thấy hình,
Anh ở xa không thấy mặt, em bạc tình không thương.
Tình Chàng Miền Nam, 9881
Hai thuyền đi chung một dòng,
Bơi chèo gần lại cho lòng đỡ suông.
Chào cô trước mũi tiền phuông.
Chào cô sau lái mặt vuông chữ điền.
Chào rồi tôi lại hỏi liền.
Hỏi rằng cô đã kết duyên nơi nào?
Hay còn phong nhụy huê đào.
Tình Chàng Miền Nam, 1333
Đầu năm ăn quả Thanh Yên,
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bồng.
Vì cam cho quít đèo bồng,
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương.
Tình Chàng Miền Nam, 3580
Vái trời khoan nắng khoan mưa
Đôi ta mới gặp, phân chưa hết lời
Tình Chàng Miền Nam, 288
Tay cầm quyển sách làm chi
Hỏi thăm chỗ lội đấy thì sâu nông ?
Đây thì em gái chưa chồng
Nào em có biết sâu nông thế nào !
Tình Chàng Đại Chúng 9326
Một mai trống lủng khó hàn (4)
Dây dùn khó dứt, bạn vàng khó phân.
Tình Chàng Miền Nam, Vĩnh Long 5468
Vái bà nguyệt năm bảy cuốn kinh,
Đôi ta gá nghĩa chung tình,
Dầu ăn cơm quán ngủ đình em cũng ưng.
Tình Chàng Miền Nam, 9388
Vào vườn trẩy quả cau khô,
Em thấy anh dòn muốn kết nhân duyên.
Tình Chàng Đại Chúng 3141
Tay cầm cuốn sách bìa vàng,
Sách bao nhiêu chữ dạ anh thương nàng bấy nhiêu.
Tình Chàng Miền Nam, 5589
Khuyên anh về sửa lại lưỡi câu,
Bắt chước Lã Vọng điếu công hầu khá hơn.
Tình Chàng Miền Nam, 4356
Số anh vô phước mất phần,
Khiến đi ải Bắc non Tần xa em.
Tình Chàng Miền Nam, Đồng Tháp 9979
Đêm nằm lưng chẳng tới giường,
Trông cho mau tới sáng ra đường gặp em.
Tình Chàng Miền Nam, An Giang 5263
Tay tôi chèo đò lên đến cầu Linh
Thuyền xuôi sóng lượn chút tình gió đưa
Tình Chàng Đại Chúng 6488
Tình cờ lại gặp tình cờ
Hay đâu duyên đó lại chờ nghĩa đây
Tình Chàng Miền Trung, Khánh Hòa 4940
Đây trai thời đó cũng trai,
Mặc tình nhi nữ đành ai thì đành.
Tình Chàng Miền Nam, An Giang 1661
Đèn nào cao bằng đèn Ba Gác,
Gái nào bạc bằng gái Chợ Giồng,
Anh thương em từ thuở mẹ bồng,
Bây giờ em khôn lớn, em lấy chồng bỏ anh
Tình Chàng Miền Nam, Long An 4584
Hai đứa mình giả như cặp cá lia thia,
Ban ngày đá bóng, tối phân chia hai dòng,
Tình Chàng Miền Nam, 7947