Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tu Thân

Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyên
Thì hoa sen đợi ở bên Liên Trì
Xem: 5223
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Làm người phải biết ngũ luân
Nếu mà thiếu một mười phân thẹn thuồng
Tu Thân Đại Chúng 3464
Đi đường chớ uống rượu say
Cho vay chớ ham nhiều lãi
Tu Thân Đại Chúng 2823
Làm người giữ trọn đạo ba
Sau dầu có thác cũng là thơm danh
Tu Thân Đại Chúng 9146
Mặc đời cua máy mặc cáy cáy đào
Gai kia ai vớt, quả nào ai vo!
Tu Thân Đại Chúng 7047
Mặc ai nay dỗ mai dành
Bền lòng quân tử tánh lòng chẳng xiêu
Tu Thân Đại Chúng 4467
Tiền oan nghiệp chướng Tu Thân Đại Chúng 4888
Người đời phải tính (xét) thiệt hơn
Đừng nghe tiếng sáo tiếng đờn mà ham (mê) (say)
Tu Thân Đại Chúng 4267
Cháy rừng bởi chưng đóm lửa Tu Thân Đại Chúng 9955
Cải ác vi thiện Tu Thân Đại Chúng 6919
Làm người ăn tối lo mai
Việc mình hồ dễ để ai lo lường
Tu Thân Đại Chúng 1114
Miếng ngon là miếng dữ
Miếng cữ là miếng lành
Tu Thân Đại Chúng 9965
Cây cao chẳng quản gió rung (gió lung)
Đê cao chẳng sợ nước sông tràn vào
Tu Thân Đại Chúng 2460
Mặc ai một dạ hai lòng
Em đây thủ tiết loan phòng chờ anh.
Tu Thân Đại Chúng 10050
Mặc ai đánh sáp soi gương
Mặc ai đỏng đảnh phố phường trăng hoa
Tu Thân Đại Chúng 9120
Khen cho kiếp trước khéo tu
Ngày sau con cháu võng dù nghênh ngang
Tu Thân Đại Chúng 2965
Thà rằng biệt tích chi đồ
Càng trông càng thấy cảnh chùa mà thương
Tu Thân Đại Chúng 7145
Mặc ai ép nghĩa (liễu) nài tình
Phận mình là gái chữ trinh làm đầu
Tu Thân Đại Chúng 5247
Hồn ếch ta đã về đây (Câu 1)
Phải nằm khô cạn, ta nay lên bờ
Trên bờ những hốc cùng hang
Chăn chiếu chẳng có trăm đàng xót xa
Lạy trời cho đến tháng ba
Ðược trận mưa lớn ta ra ngồi ngoài
Ngồi ngoài rộng rãi thảnh thơi
Phòng khi mưa nắng ngồi ngoài kiếm ăn
Trước kia ta vẩn tu thân
Ta tu chẳng được thì thân ta hèn
Ta gặp thằng bé đen đen
Nó đứng nó nhìn nó chẳng nói chi
Ta gặp thằng bé đen sì
Tay thì cái giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra màu xinh thay
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy ngoé con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ son son dài dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm (Còn Tiếp))
Tu Thân Miền Trung 4228
Lên non lên núi tầm chùa mà tu
Bốn mùa rau dưa cho rảnh
Mai sau đi về tiên cảnh đặng chữ thanh nhàn
Sống ở dương gian mà chi
Chồng một nơi vợ một ngả
Dẫu anh có tu năm bảy cảnh chùa
Cũng không đắc quả thành công
Lên xe xe gảy ngựa bương
Trách lòng con tạo cầm cương không đều
Tu Thân Đại Chúng 4262
Ở đây gần bạn gần thầy
Có công mài sắt có ngày nên kim
Tu Thân Đại Chúng 1437