Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thế Thái

Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp
Sinh nghề tử nghiệp vì nghiệp vong thân
Trăm năm trống thủng khôn hàn
Giây dùn khó đứt người ngoan khó tìm
Xem: 5043
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Bụng lép ở đình bụng xình ở chợ
Người ăn thì có người mó thì không
Trong tay chẳng có một đồng
Lời nói như rồng chúng chẳng thèm nghe (*)
Thế Thái Đại Chúng 5768
Cá trong lờ đỏ hoe con mắt
Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô
Tung tăng như cá trong lờ
Trong ra không được, ngoài ngờ là vui
Thế Thái Đại Chúng 9908
Ăn mày chính thực là ta
Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày
Thế Thái Đại Chúng 7805
Bẻ nạng chống trời Thế Thái Đại Chúng 6170
Đẹp như tiên ưu phiền cũng xấu
Yêu con cậu mới đậu con mình
May ra thì hóa Tứ Linh
Không may thất nghiệp nằm đình chờ cơ
Thế Thái Đại Chúng 8716
Nói hung nói hăng không bằng nói lẽ
Thương con ngon rể vác ghế đi tìm
Muốn may thì phải có kim
Muốn hay thì phải cố tìm lẽ xưa
Thế Thái Đại Chúng 7898
Ra đường thấy vợ nhà người,
Về nhà thấy cái nợ đời nhà ta
Thế Thái Miền Bắc, Hà Nội 6330
Rửa chân đi hán đi hài (*)
Rửa chân đi đất chớ hoài rửa chân
Con gái mà gả chồng gần
Nửa đêm gà gáy mang phần cho cha
Con gái mà gả chồng xa
Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày
Thế Thái Đại Chúng 9650
Mồng một vẫn còn chơi nhà
Mồng hai chơi ngõ mồng ba chơi đình
Vui thì vui cả triều đình
Chẳng vui vui thể một mình vui chi
Thế Thái Đại Chúng 3834
Thuận mắt ta cả nhà cũng thuận
Chưa biết mèo nào cắn mĨu nào
Sẩy chân đã có ngọn sào
Sẩy miệng biết nói làm sao bây giờ
Thế Thái Đại Chúng 2321
Xem tướng ngó dạng anh hào
Suy ra nét ở khác nào tiểu nhi
Thế Thái Đại Chúng 7303
Dương gian sao thì âm phủ vậy
Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba
Người khôn thì lại chóng già
Người dại luẩn quẩn vào ra tối ngày
Thế Thái Đại Chúng 8885
Rủ nhau lên hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc, để dành cưới em.
Ba hào thì để mua tem
Tư giấy mời khắp anh em xa gần.
Trăm năm kết ngãi Châu Trần
Nhớ ngày kết ngãi giao loan với mình.
Hai họ ăn uống linh đình
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy tạ
Thế Thái Đại Chúng 6401
Cá lên thớt hết nhớt con cá khô
Gặp gái không ghẹo trai khờ gái chê
Thế Thái Đại Chúng 4292
Đời cha vo tròn đời con bóp méo
Ăn nắm xôi dẻo nhớ nẻo nhà hàng
Chẳng gì tươi tốt bằng vàng
Chẳng gì lịch sự vẻ vang bằng tiền
Thế Thái Đại Chúng 2261
Cơm tẻ no xôi vò chẳng thiết
Muốn thân thiết phải thiệt đến ta
Nhà giầu yêu kẻ thật thà
Nhà qua yêu kẻ vào ra nịnh thần
Thế Thái Đại Chúng 8277
Rượu song chung rót đãi đôi đàng
Đền ơn cha mẹ các bạn vàng thay anh
Thế Thái Đại Chúng 755
Ăn xôi không bằng đôi đĩa Thế Thái Đại Chúng 8192
Coi người bằng nửa con mắt Thế Thái Đại Chúng 9822
Thân ốc ốc leo thân rêu rêu bám
Con voi voi dấu con chấu chấu yêu
Chỉ tầu lựa gấm mà thêu
Chuông vàng tốt tiếng phải treo giá vàng
Thế Thái Đại Chúng 1725