Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Hiện Tượng

Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn
Xem: 2610
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lúa chiêm đứng nép đầu bờ,
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
Hiện Tượng Đại Chúng 3670
Trời làm tháng sáu giá chân
Tháng một nằm trần nóng đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu giữa đồng vãi cải làm dưa
Con bò đi tắm ban trưa
Một đàn con vịt cày bừa ruông nương
Con voi nằm ở gầm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Trời mưa cho mối bắt gà
Thòng đong con cấn đuổi cò lao xao
Lươn nằm cho trúm bò vào (*)
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Lá lúa lá mạ đuổi vồ chân trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha qua biết đâu mà lần
Cầy cáo thì đuổi chó săn
Một đàn con chuột đuổi ăn con mèo
Hiện Tượng Đại Chúng 2020
Gió Bấc thì hanh, gió nồm thì ấm Hiện Tượng Đại Chúng 1959
Diều hâu mày liệng cho tròn
Đến mai tao gả gà con cho mày
Gà con tao để tao nuôi
Tao gả con chó cụt đuôi cho mày
Hiện Tượng Đại Chúng 10132
Nắng tháng ba chó gà lè lưỡi Hiện Tượng Đại Chúng 3636
Đông sao thì nắng vắng sao thì mưa Hiện Tượng Đại Chúng 3903
Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa Hiện Tượng Đại Chúng 8831
Nắng chống mưa, mưa chống tối Hiện Tượng Đại Chúng 249
Sơn khả bạt chí bất khả di Hiện Tượng Đại Chúng 3004
Tháng tám nắng rám trái bòng
Bồ không hạt thóc, trông mong từng ngày…
Vui sao tháng tám ngày nay:
Thóc chiêm vừa vợi đã đầy Nam Ninh.
Bén mầu luống cải lên xanh
Ngô thơm mùi nắng để dành giêng hai.
Mới ra mẻ gạch lò ngoài
Nhà ai cuối xóm đã tươi mái hồng.
Đầm trong sen hái vừa xong.
Đầy sân hợp tác sen hong nắng vàng.
Hiện Tượng Miền Bắc, Hà Nội 9351
Chớp thừng chớp chảo
Không bão thì mưa
Hiện Tượng Đại Chúng 3589
Mồng bốn cá đi ăn thề
Mồng tám cá về, cá vượt Vũ Môn.
Hiện Tượng Đại Chúng 7329
Rễ si trắng xóa đưa ra
Mưa to gió lớn hẳn là đến nơi
Hiện Tượng Đại Chúng 8987
Sao ló trời nắng, sao vắng trời mưa Hiện Tượng Miền Trung 1765
Mỡ gà thì gió mỡ chó thì mưa Hiện Tượng Đại Chúng 5506
Được mùa quéo héo mùa chiêm Hiện Tượng Đại Chúng 2648
Trời mưa cho ướt lá khoai (2)
Thân tôi đi ở đã hai tháng ròng
Bây giờ má hóp lưng còng
Thân tôi lê lết ra đồng bắt cua.
Hiện Tượng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5815
Bao giờ chớp bức sang Đông
Ráng lòe phương Bắc, mưa dông rõ ràng
Hiện Tượng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6613
Mưa tháng mười gẫy cành trám
Mưa tháng tám nám trái hồng.
Hiện Tượng Đại Chúng 9733
Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa Hiện Tượng Đại Chúng 9983