Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Cảm Xúc

Tôi tới đây sở cậy có dì
Dì đem lòng giận, tôi thì cậy ai?
Xem: 3887
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chân đi ba bước lại dừng
Tuổi em còn bé chưa từng đi buôn
Đi buôn cho đáng đi buôn
Đi buôn cau héo có buồn hay không
Cảm Xúc Đại Chúng 9262
Buồn rầu buồn rĩ buồn non,
Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng.
Cảm Xúc Miền Nam, 6683
Phụ mẫu cưới em về có vòng vàng chuỗi hột
Anh mãi mê say cờ bạc lột bán sạch trơn
Đêm em khuyên, ngày thời em giận
Mấy cái lời hận của em, anh chửi thề
Cảm Xúc Miền Nam, Đồng Tháp 6712
Trách thân mà cũng giận người
Trách thân lắm lắm, giận người bao nhiêu?
Cảm Xúc Đại Chúng 3368
Anh buồn có chốn thở than,
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya.
Cảm Xúc Miền Nam, An Giang 2419
Chuối non dú ép chát ngầm (3)
Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm
Khóc rồi cha mẹ đánh thêm
Vợ đâu tao cưới nửa đêm cho mày
Cảm Xúc Miền Nam, Đồng Tháp 3455
Buồn chẳng nói, gọi không trông
Nói đến lấy chồng, tỉnh như sáo sậu.
Cảm Xúc Đại Chúng 7552
Đàn bà xương má nổi cao
Buồn chồng, phòng vắng biết bao nhiêu lần
Cảm Xúc Miền Trung, Phú Yên 4863
Trách con gà gáy vô tình
Chưa vui sum họp, đã đành chia phôi
Cảm Xúc Đại Chúng 10113
Ngỡi nhân nay giận mai hờn,
Lòng em ở thẳng như đờn lên dây.
Cảm Xúc Miền Nam, Vĩnh Long 5604
Khi yêu trái ấu cũng tròn
Lúc ghét bồ hòn cũng méo
Cảm Xúc Đại Chúng 1088
Sáng trăng giả gạo chày ba
Cám bay phảng phất nhớ người nghĩa nhân
Nghĩa nhân mỏng dánh như cánh con chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Cảm Xúc Miền Nam, Đồng Tháp 4682
Chim buồn chim bay về núi (2)
Cá buồn cá chúi xuống sông
Người buồn ra ngõ đứng trông
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người
Cảm Xúc Đại Chúng 4734
Anh về ở trển cho vui,
Đừng rầu đau ốm không có tui ở gần,
Anh về ở trển an bình,
Cháo cơm qua bữa, đừng thác một mình không có ai than.
Cảm Xúc Miền Nam, 4027
Choàng qua cổ bạn khóc rằng
Căn duyên không tính để lầm vòng thương
Vợ chồng là đạo tào khương
Trách bà Nguyệt Lão vấn vương không thành
Cảm Xúc Đại Chúng 5427
Tới đây hò hát cho vui,
Đâu phải đám giỗ, đợi tui đi mời?
Cảm Xúc Miền Trung, Phú Yên, 4930
Bán buồn mua vui Cảm Xúc Miền Trung 841
Làm người có miệng có môi
Khi buồn thì khóc, khi vui thì cười
Cảm Xúc Đại Chúng 6331
Bụng ở như rương lạc chìa Cảm Xúc Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8859
Nhắc chi những chuyện cũ càng
Đấy buồn đây cũng hai hàng lệ rơi
Cảm Xúc Đại Chúng 7084